zalata

Н А Р Е Д Б А

за провеждане на държавните първенства и

турнири за национални купи по бадминтон през 2014 година

София 2014 година

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ.

   Държавните първенства и турнири за националните купи се утвърждават и ръководят от БФ Бадминтон и имат за цел:

   - Да способствуват за повишаване и проверка нивото на българските състезатели по бадминтон, както и да спомагат за подготовката на резерви и попълнения на националните отбори;

   - Да мобилизират силите на треньори и деятели за повишаване на спортното майсторство във всички възрастови групи;

   - Да контролират и стимулират учебно-тренировъчната и възпитателната дейност с отборите и състезателите;

   - Да излъчат държавните отборни и индивидуални шампиони за всички утвърдени възрастови групи;

   -Да съдействат и промотират спорта бадминтон сред учащи и студенти, както и сред групи в неравностойно положение.

ІІ. ВИДОВЕ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ

     Утвърдените първенства и турнири са:

     1. Държавни лични шампионати – провеждат се отделно за всяка възрастова група.

     2. Държавни отборни първенства – провеждат се отделно за двата пола за всички възрастови групи.

     3. Зонални лично-отборни шампионати - провеждат се отделно за всяка възрастова група за двата пола

     4. Държавно отборно първенство за смесени отбори - мъже и жени.

     5. Национален турнир за ветерани.

     6. Национални турнири за момчета и момичета до 11 години; момчета и момичета до 13 години; юноши и девойки до 15 години; юноши и девойки до 17 години; младежи и девойки до 19 години, организирани от клубове, при спазване на изискванията, утвърдена в настоящата наредба.

     7. Национални турнири за мъже и жени, организирани от клубове, при спазване на изисквания, утвърдени от настоящата наредба.

     8. Национални турнири за деца до 9 г.

ІІІ. ЕТАПИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА

       Държавните първенства за всички възрастови групи в двата пола се провеждат на два етапа:

       1. Държавни първенства – участват всички състезатели, надлежно картотекирани в БФБадминтон и отбори на клубове, лицензирани по съответния ред от МФВС и редовни членове на БФ Бадминтон.

       а/.Зонален - в него участват всички състезатели и отбори, отговарящи на изискванията на наредбата, от лицензирани клубове, членове на БФ Бадминтон, за да проверят нивото на своята подготовка.

       Лицензираните клубовете по бадминтон в Република България са разпределени в четири ЗОНИ както следва:

Зона “Западна България”- Председател –Илко Орешков

  1. БК “Академик” София., 2. БК “Левски Люлин” София., 3. БК “ВИАС” София., 4. БК “НСА” София., 5. СКК ”Старт” София.,6. БК “Победа” Дупница, 7. БК “Академиците” София. 8. СКБ “Оряхово-80” Оряхово, 9. СКБ ”Св. Архангел Михаил” Козлодуй, 10. СКБ”Младост” Троян, 11. СК по Бадминтон
  2. Таблица с коефициент за заплащане 2. Таблица 2

„Старс” София. 12. Бадминтон клуб „Банско”. 13.Спортен клуб по фрийстайл, футбол и бадминтон ”Академик” София.14. Спортен клуб ”НИДЕКС” София, БК”Пирин” Благоевград, ”Виктори Бадминтон Клуб” София, ”Спортен Клуб –Костенец”

Зона”Централна България” - Председател – Цветан Друмев

   1. БСК ”В. Търново” В.Търново, 2.СК ”Бадминтон” Ст. Загора, 3. БК Горна Оряховица., 4. СКБ “Тракия” Пловдив, 5.Спортен клуб“Бадминтон” Бургас, 6. СК “Бадминтон” Брезово, 7.СКБ “Хоталич” Севлиево, 8.СКБ Габрово, 9.СК „АП СПОРТ” В.Търново.10. СКБ Нова Загора.

Зона”Северна България”- Председател – Стефан Христов

   1. СК”Бадминтон” Русе, 2. СК “Варна” Варна, 3. СКБ “Разград” Разград., 4. СКБ “Кария” Шабла, 5. , 6. СКБ “Янтра” Полски Тръмбеш, 7. СКБ “Елит” Варна, 8. СКБ “Калиакра” Каварна, 9. СКББ “Хан Омуртаг” Омуртаг 10. СКБ”Добруджа” Добрич, 11. СК Ракетлон, 12. СКБ Приста Русе.

Зона “Южна България”- Председател – Петя Георгиева

   1. БК Пазарджик, 2. КФВС “Атлет” Първомай, 3. БК “Арда” Кърджали, 4. СКБ Пазадржик,5.БК Панагюрище, 6. СКБ “Долна Баня” Долна баня., 7. СК ”Вапцаров” Димитровград, 8. БК” Хасково” Хасково, 9. БК ”Бенковски” Пазарджик, 10.СК Гълъбово.СКБ Пещера-СКБ, Пещера.

ІV. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ  

   1. Момчета и момичета до 11 години – родени на и след 01.01.2003 г.

   2. Момчета и момичета до 13 години – родени на и след 01.01.2001 г.

   3. Юноши и девойки до 15 години – родени на и след 01.01.1999 г.

   4. Юноши и девойки до 17 години – родени на и след 01.01.1997 г.

   5. Младежи и девойки до 19 години – родените на и след 01.01.1995 г.

   6. Мъже и жени.

   7. Ветерани – мъже над 35 навършени години; жени над 35 навършени години.

V. ЗОНАЛНИ ПЪРВЕНСТВА

     Провеждат се за всички възрастови групи.

     1. Право на участие:

     1.1. Състезатели и отбори към лицензираните клубове, членове на БФ Бадминтон.

     1.2.Състезатели преминали периодичен и предсъстезателен медицински преглед.

     2.Система на провеждане:

     2.1. Зоналните първенства се провеждат по системата – лично-отборни, като за отборното класиране се взема класирането на две единични срещи и една двойка.

VІ. ДЪРЖАВНИ ЛИЧНИ ШАМПИОНАТИ

       Провеждат се за всички възрастови групи.

     1.Право на участие :

     Всички състезатели картотекирани в БФ Бадминтон.

     2.Дисциплини:

     - единично – мъже; младежи до 19 години; юноши до 17 и 15 години; момчета до 13, 11 години.

     - единично – жени; девойки до 19, 17, 15 години; момичета до 13 и 11 години.

     - двойки – мъже, младежи до 19 години; юноши до 17,15 години; момчета до 13, момчета до 11 години.

   - двойки – жени, девойки до 19 ,17,15 години; момичета до 13 години, момичета до 11 години.

     - смесени двойки – мъже и жени; младежи и девойки до 19 години; юноши и девойки до 17 и 15 години, момчета и момичета до 13 и 11 години.

     3.Система на провеждане - всички възрастови групи играят при система на пълно елиминиране.

     За състезатели фигуриращи в Световната ранг листа при мъжете и жените до 100-то място единично и 50- то място двойки, при подреждане в схемите се има предвид тяхното класиране.

     4. Заявки за участие:

     4.1.Заявки се приемат до петък в предната седмицата преди започване на първенството. Списък със заявките се изпраща на главния съдия най-късно до вторник сутринта за обработване на заявките и подготвка за техническа конференция.

     4.2. В заявките за личните шампионати участниците се изписват с трите имена и броя на точките, които имат от ранг- листата или последното класиране, като се подреждат в низходящ ред. Ако треньорите не са си заявили точките на състезателите си приема се, че нямат такива.

     Задължение на Гл. съдия да направи проверка на точките на поставените състезатели за ДИШ и сбора от точките на водачите в групите на ДОП.

     Заявките се подават за всяка дисциплина по отделно.

     4.3.Заявки за всички състезания се подават в писмен вид по пощата, факса или имейла на БФ Бадминтон.

VІІ. ДЪРЖАВНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА

   1. Видове:

   1.1.Отделно за двата пола във всички възрастови групи.

   1.2. Смесени отбори - мъже и жени и подрастващи.

       2. Право на участие:

     2.1. В ДОП за всички възрасти - всеки клуб с платен членски внос и картотека на състезателите си към БФ Бадминтон.

   3. Дисциплини

   3.1.Отборни първенства – отделно за двата пола, за мъже и жени, младежи до 19 години, юноши и девойки до 17 и до 15 години, момчета и момичета до 13 и до 11 години.

     Отборната среща при мъжете и жените включва следните 7 /седем / игри:

     1.  Единично № 1

     2.  Единично № 2

     3. Единично № 3

     4. Единично № 4 – юноша или девойка до 15 год.

     5. Единично № 5 – момче или момиче до 13 год.

     6.  Двойка № 1

     7.  Двойка № 2

     Допускат се отбори, които нямат юноши и девойки;момчета и момичета, като започват срещата със служебни загуби.

     Ако в рамките на една отборна среща и двата отбора не представят състезател в някоя от двете възрасти /13 или15 години/ то и двата отбора губят служебно и тази среща се изключва от отборния резултат.Ако резултатът от отборната среща е равен /3:3/ победителят се определя съгласно геймовото или точковото съотношение.Важи и за смесени отбори.

   При останалите възрасти /до 19,17,15,13,11г./отборната среща включва 5 игри:

   1.  Единично № 1

   2.  Единично № 2

   3.  Единично № 3

   4. Двойка № 1

   5.  Двойка № 2

   3.2. Смесени отбори за мъже и жени и подрастващи включва следните 7 игри

     1. Единично мъже

     2. Единично жени

     3. Единично юноши до15 год.

     4. Единично девойка до 15 год.

     5. Двойка мъже

   6. Двойка жени

     7. Смесена двойка

   Допускат се отбори, които нямат юноши и девойки и момчета и момичета, като започват срещата със служебни загуби.

   Един състезател /ка/ може да участва най-много в две игри от различни дисциплини в една отборна среща. Поредността на игрите от отборната среща се определя от двамата треньори, но при липса на съгласие - от Гл. Съдия.

   4. Система на провеждане :

Приложение 1.

     5. Заявки за участие:

     5.1. Всички заявки за участие се изпращат в БФ Бадминтон до петък в предната седмицата преди започване на съответното първенство от ДСК. Във вторник се предоставят на главния съдия за обработка и проверка. Пропусналите срока губят право на участие в съответната проява.

   5.2. В заявките за отборните първенства се записва тимовият лист на отбора, като се отбелязват имената и точките на състезателите , които ще участват в съответната отборна надпревара, в дисциплините от Ранг листата. Ако не фигурират в РЛ се записват точките ДЛШ - единично и двойки по образец на БФ Бадминтон.

   5.3. Заявките за всички състезания се подават в писмен вид по пощата, факса или имейла на БФ Бадминтон.

   До ДЛШ и ДОП за всички възрастови групи, включени в утвърдения от БФ Бадминтон спортен календар за 2014 година се допускат:

   1.Само състезатели и отбори, картотекирани от лицензирани клубове, редовни членове на БФ Бадминтон, заявили в срок своето участие в конкретната календарна проява и отговарящи на следващите по долу изисквания.

   2.Състезатели преминали периодичен и предсъстезателен медицински преглед.

     3. Един състезател/ка/ от възрастовите групи от до 11, до 19 години имат право на един ДЛШ и едно ДОП плюс участие в ДОП мъже и жени

   3.1. Състезател/ка/ може да играе индивидуално в своята възрастова група и отборно в по-горни възрастови групи, като губи право на участие в отборното първенство на своята възрастова група.

   3.2. Състезател/ка/ може да играе индивидуално в по-горни възрастови групи и отборно в своята възрастова група, като губи право на отборно участие във възрастовата група, в която е участвал индивидуално.

   3.4. Един състезател, в една календарна година, има право да играе само в един клуб, съгласно текста в Правилника, освен тези, които играят в чужбина и си заплащат таксата, съгласно решение на УС.

   4. В националните турнири за подрастващи, юноши и девойки, всеки състезател има право да играе в неограничен брой турнири и в по-горни възрастови групи.

VІІІ. КЛАСИРАНЕ

   1. Държавните лични първенства за всички възрастови групи определят индивидуалните шампиони на Република България за съответните дисциплини.

   2. Държавните отборни първенства за всички възрастови групи определят отборните шампиони на Република България.

ІХ . КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ.

   1. Всички състезатели трябва да бъдат картотекирани задължително в БФ Бадминтон.

   1.1. Младежи и девойки до 19 год. и до 17 год. се картотекират до 07.03.2014 г.

   1.2. Възрастовите групи до 15 год., до 13 год., до 11 год. се картотекират до 07.03.2014 г.

   1.3. Възрастовите групи мъже и жени се картотекират до 25 април.

   Клубовете имат право да картотекират допълнително състезатели по уважителни причини

   Допълнително картотекиране – от 15 до 30 .09.2014 година.

  

   2. Необходими документи за картотекиране на състезателите от всички възрастови групи.

   2.1. Два броя състезателни картони със снимки, с надлежно попълнени всички графи, заверен периодичен медицински преглед и заверка с подпис и печат на клуба за всички възрастови групи.

   При непопълнен съгласно изискванията картон, състезателят не се картотекира.

   2.2.СПИСЪЦИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, ЗАВЕРЕНИ С ПОДПИС И ПЕЧАТ НА КЛУБА.

   2.3. Молба от състезателя, подписана от състезателя /при непълнолетни от родителите/ и договор между състезателя и клуба / при непълнолетните се подписва от родителите/ само при първото картотекиране в клуба.

   2.4. Клубен членски внос за състезателната 2014 г. – 240 лв.

   Клуб не платил членския си внос, няма право на участие в първенствата и турнирите от ДСК.

   2.6.Такси за картотекиране:

   За състезателите мъже и жени – 10 лв., за състезатели от всички останали възрасти – 5 лв. на състезател.

   На техническата конференция Главния съдия задължително проверява състезателните картони и предсъстезателните медицински прегледи.

Х. ПЕРА

1. БФ Бадминтон осигурява пера тип "пачи" за Държавните индивидуални шампионати както следва:

1.1. ДЛШ мъже и жени от основна схема на всички дисциплини.

1.2. ДЛШ младежи и девойки до 19 години; юноши и девойки до 17 години; юноши и девойки до 15 години от 1/16 финал на всички дисциплини.

1.3. БФ Бадминтон осигурява пера тип "пластмасови" за ДЛШ и до 13г и до 11 години – изцяло.

2.Състезател желаещ да играе с по-голям клас перо от предоставения – осигурява перата за цялата среща.

   3.Перата за отборните първенства се осигуряват от отборите участници. Всеки отбор е длъжен преди започване на отборната среща да представи минимум две кутии с нови пера тип “пачи” при възрастова група "мъже и жени"; младежи до 19 години ; юноши и девойки до 15 и 17 години.При договореност между треньорите може да се играе и с пластмасови пера.

   Перата за отборните първенства за 11 и 13 годишните се осигуряват от отборите участници, които са длъжни да представят преди започване на отборната среща минимум една кутия с нови пера тип "пластмасови". Желаещите да играят с пачи пера са длъжни да осигурят необходимото количество за цялата среща.

     Ранглиста на перата:

     3.1. Пера естествени тип "пачи"- "Йонекс"; "Баболат";"Виктор";"Тронекс"; "Уилсън";

"Карлтон", "Сноу Пик" и други.

     3.2. Пера пластмасови: "Йонекс";"Виктор";"Карлтон" и др.

ХІ. ЖАЛБИ И КОНТЕСТАЦИИ

       1. Контестация се подава в писмен вид до Главния съдия най-късно до 1 час от завършването /края/ на играта. – обект на контестацията. За края на играта се счита часът записан в съдийския протокол. Когато контестацията се отнася за отборна среща, за край на срещата се счита, часът записан в протокола за последната игра от отборната среща.

       Контестация се приема от Главния съдия заедно с такса в размер на 100 /Сто/ лева, за което се издава разписка. Парите получени от контестации се внасят в Бюджета на БФ Бадминтон.

       2. Решението по контестацията се взима от Арбитражно дисциплинарната комисия на БФ Бадминтон в едномесечен срок.

       3.При уважение на контестацията внесената сума се възстановява на вносителя.

ХІІ. УСЛОВИЯ ЗА ДОМАКИНСТВО И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

       УС на БФ Бадминтон, чрез приемане на Държавния спортен календар за годината, определя домакинствата на съответните състезания.

       Чрез Бюджета си БФ Бадминтон осигурява целеви средства за съдийски хонорари.

       1. Всеки домакин поема разходите по наем зала и хонорари за обслужващия персонал, лекар и др.

         2. Домакинът осигурява спортна зала, която да отговаря на следните изисквания:

а/ Зала с минимум 4 корта/ Отнася се само за Държавните лични и отборни първенства/Всеки клуб може да си организира турнири и при различен брой кортове/

б/ Височина над 6,5 метра от пода;

в/ Залата - подготвена 30 минути преди обявения час;

г/ Озвучаване – радиоуредба;

д/ Места за състезатели и публика,съдийска маса, лекарска маса;

е/ Осигурява съдийска бригада с необходимия брой съдии, без Гл. съдия и Гл. секретар,които се назначават от съдийската комисия на БФБадминтон;

ж/ Чистота на залата;

з/ Съблекалня с топла вода;

и./ Афиш;

й/ За предотвратяване на вандалски и хулигански прояви взима необходимите мерки и осигурява охрана на състезанието;

3. Настаняване – по заявка на участващите отбори, не по-късно от 5 дни преди началото на състезанието;

4. Ритуали – откриване, закриване;

5. Отговорниците за зоновите първенства изготвят календар с датите на съответните турнири, който се изпраща до всички клубове на съответната зона.

   ХІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. При отборни първенства и турнири водачите на отборите представят на Гл. съдия преди започване на игрите, списък на състезателите, подредени в низходящ ред с трите имена и броя на точките, а преди започване на всяка отделна отборна среща – тимов лист с имената, конкретни участници в срещата.

2. БФ Бадминтон осигурява съдийските хонорари за следните състезания:

2.1. ДОП мъже и жени.

2.2. ДОП смесени отбори мъже и жени.

2.3. ДОП до 19,17,15,13 и 11 години.

2.4. ДИШ за мъже и жени, до 19,17,15, 13 и 11 години.

3. Домакините на зоните, след приключване на турнира, се задължават в срок от 10 работни дни да изпратят в БФ Бадминтон и на всички участници на съответната възраст– класиране, с дата и място на провеждане на турнира.

4. Заявките за хотел се изпращат до клуба домакин.

5. БФ Бадминтон е с правото си да командирова за своя сметка на всички прояви, включени в ДСК съответните длъжностни лица.

   6. За всички неупоменати в настоящата Наредба въпроси, важат разпоредбите на Спортно-състезателния , Дисциплинарния и Трансферния правилник на БФ Бадминтон.                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

           Към Наредбата за провеждане на Държавните първенства и турнири за национални купи по бадминтон през 2013 година

   І. Държавни лични шампионати – за всички възрасти /без мъже и жени/

     ДИШ за всички възрасти и дисциплини да има 24 поставени и всички останали на квалификация. Играе се на схема 32, като първи ден се играе 1/16 и 1/8 финали.

      Часът на започване : І-ят ден 10 30 ч - начало - 11 00 часа.

                                ІІ-ят ден - начало 09 30 часа

Мъже и жени

     Единично мъже и жени играят на схема 32 участника.

     При заявени участници повече от 32 за единично и 24 за двойки се играят квалификации за влизане в основна схема в деня преди първенството и при необходимост, в деня преди започване на самото първенство.

     Заявки за участие се приемат до петък в предната седмицата на шампионата.

     Схемите се изготвят във вторник от комисия/само за мъже и жени/,а привсички други възрасти по време на Техническата конференция, като педварително са вкарани имената на участниците в софтуера.

       В основна схема на единично се поставят състезателите класирани в 100-ца на световната ранг-листа на единично и състезателите от държавната ранг листа.

       В основната схема на двойки се поставят класираните до 50 -то място в Световната ранг-листа и състезателите от държавната ранг-листа.

       Броя на квалификациите се определят от заявените участници в състезанието.

       Програма за ДЛШ за мъже и жени:

Четвъртък - 13 00 часа - квалификации

Петък - 10 00 часа - 1/16 финали - мъже и жени - единично

Петък - 15 00 часа - 1/8 финали - мъже и жени - всички дисциплини

Събота - 10 00 часа - 1/4 финали

Събота - 16 00 часа 1/2 финали

Неделя - 10 00 часа финали

12 часа - Техническа конференция. Начало - 13 00 часа.

ІІ. Държавни отборни първенства

1.ДОП за всички възрасти.Система на провеждане.

Отборите се разпределят в групи.

а/ При участие до 6 отбора включително се играе в една група по системата всеки срещу всеки.

б/ При участие от 7 до 8 отбора включително, се разпределят в две групи, в които играят по системата “всеки срещу всеки”. Първите два отбора от всяка група играят на кръст 1/2 финали. Загубилите играят за 3-4 място, победителите финал. Третите от групите се класират на 5-6 място, четвъртите на 7-8 място.

в/ При участие от 9 до 11 отбора включително , се играе в три групи по системата “всеки срещу всеки”. Победителите играят за 1-3 място- “всеки срещу всеки”. Вторите от групите се класират на 4-6 място, третите на 7-9 място, четвъртите на 10-11м.

г/ При участие от 12 до 16 отбора се играе в четири групи.

   Победителите играят за 1-4 място по системата «всеки срещу всеки», вторите се класират на 5-8м., третите се класират на 9-12 ,четвъртите се класират на 13-16м.

   д/ При участие над 16 отбора системата за провеждане се определя от съдийската колегия.

     За мъже и жени се взима класирането от предходното първенство.

     За останалите възрасти се прави класиране по точковата система: най-добри три единични и две двойки. При равен брой точки се хвърля жребий.

   При не участие на отбор, който има класиране от предходното първенство останалите отбори се придвижват напред в класирането за запълване на местата в групите «мъже и жени».При участие на отбори, които не са играли в предходното първенство местата им в групите се определят чрез жребий.

     В заявките на ДОП се вписват точките само на състезателите, които участват. Състезатели, заявени в тимовите листи губят право да участват в следващите първенства.

ІІІ. Ранг-листа на състезателите

Ранг- листите се съставят за всички дисциплини от възрастова група мъже и жени. За ранг листите се зачитат точките спечелени от всички официални държавни първенства /лични и отборни/, утвърдени от БФ Бадминтон

   При възрастови групи, където няма официална ранг-листа, за определяне на местата в схема за състезание се вземат точките за класиране в ДЛШ от предходната година: таблица 1

                                                                  Таблица 1

1 м. – 70 т.

5 - 44

9 - 32

13 - 24

17 - 17

21 - 13

25 - 9

29 - 5

2 м. – 60 т.

6 - 41

10 - 30

14 - 22

18 - 16

22 - 12

26 - 8

30 - 4

3 м. – 52 т.

7 - 38

11 - 28

15 - 20

19 - 15

23 - 11

27 - 7

31 - 3

4 м. – 48 т.

8 - 35

12 - 26

16 - 18

20 - 14

24 - 10

28 - 6

32 - 2

След 32 място, всички имат по 1 точка (за квалификантите или останалите).

За точкуване в детско-юношеските възрасти се вземат и класиранията в зоновите първенства, които се прибавят към точките от ДЛШ, като точкуването е следното:

1 м.    - 10 т.                   5 м. - 6 т.           9 м.   - 2 т.           13 м  -2 т.

2 м.    - 9 т.           6 м.   - 5 т.          10 м.- 2 т.           14 м.-2 т.

3 м.   – 8 т.           7 м.   – 4 т.           11 м.- 2 т.           15 м.-2 т.

4 м.   – 7 т.           8 м.   – 3 т.           12 м. – 2 т.          16 м.-2 т.

от 17 м до 32 м по 1 т. за участие

   При преминаване в по-горна възрастова група, събраните точки от съответния състезател в неговата възрастова група се умножават с коефициент 0,8.   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Длъжност

Коефициент от минималната работна заплата

1.

Главен съдия, главен секретар

0,04

2.

Международни съдии

0,05

3.

Национални съдии

0,04

4.

Старши съдии

0,03

5.

Спортни съдии

0,02

6.

Съдии на линии

0,015

Забележка: За международните съдии, националните съдии, старшите съдии, спортните съдии и съдиите на линии, се отчита чисто съдийско време.

Съдийска категория се добива след успешно положен изпит!

Таблица 3, отразяваща необходимия минимален съдийски състав за провеждане на състезанията от Държавен спортен календар.Всички домакини на проявата се задължават да осигурят съдийски състав за провеждане на съответните турнири, в съответствие с тази таблица..

Забележка: Гл. съдия и Гл. секретар се назначават от БФБадминтон.       

Таблица 3

Турнири

Гл. съдия

Гл. Секретар

Брой съдии

Старши         съдии

Съдии

Лайнсмени

ДОШ – мъже и жени

1

1

12

8

4

-

РИШ – мъже и жени

1

1

24

12

 

12

Деца, юноши и девойки

ДОШ и ДИШ

1

1

8

2

6

-

                                                                        БФ БАДМИНТОН

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Проф.Д-р.П.Касабян/

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови