zalata

Групи

Програма 20 февруари 2015

Национална верига по бадминтон - I ви кръг Гълъбово 2015г.    
петък 20 февр 2015     
Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com    
Time Event Team 1 Team 2
пет 20.2.2015 г. 11:00 ІІІто ниво МЕ - Group B Саид Хамис (София)[2] Георги Димов (СКБ Ст.Загора)[15]
пет 20.2.2015 г. 11:00 ІІІто ниво МЕ - Group B Живко Иванов (БК Гълъбово)[7] Анастас Хаджиангелов (СКБ Ст.Загора)[9]
пет 20.2.2015 г. 11:00 ІІІто ниво МЕ - Group C Павел Христов (БК Гълъбово)[3] Ангел Георгиев (БК Гълъбово)[14]
пет 20.2.2015 г. 11:00 ІІІто ниво МЕ - Group C Живко Ангелов (Хасково)[6] Ивайло Гошев (СКБ Ст.Загора)[11]
пет 20.2.2015 г. 11:00 ІІІто ниво МЕ - Group D Вълко Желязков (БК Арда Кърджали)[4] Деян Димитров (СКБ Ст.Загора)[13]
пет 20.2.2015 г. 11:00 ІІІто ниво МЕ - Group D Генади Дечев (БК Гълъбово)[5] Димитър Ненчев (СКБ Ст.Загора)[12]
пет 20.2.2015 г. 11:00 ІІІто ниво МЕ - Group A Тенко Тенев (БК Приста Русе)[8] Живко Жеков (БК Гълъбово)[10]
пет 20.2.2015 г. 11:30 ІІро ниво МЕ - Group B Александър Димитров (СКБ Русе)[2] Цветомир Стоянов (БК Хасково)[11]
пет 20.2.2015 г. 11:30 ІІро ниво МЕ - Group B Георги Гемеджиев (Виктори БК София)[6] Атанас Тодоров (БК Хасково)[8]
пет 20.2.2015 г. 11:30 ІІро ниво МЕ - Group C Владислав Иванов (БК Арда Кърджали)[3] Свилен Минчев (БК Полски Тръмбеш)[10]
пет 20.2.2015 г. 11:30 ІІро ниво МЕ - Group C Димитър Иванов (София)[4] Георги Чавдаров (СКБ Ст.Загора)[9]
пет 20.2.2015 г. 11:30 ІІро ниво ЖЕ Мария Боевска (СК Ракетлон Варна)[2] Яница Бояджиева (СКБ Ст.Загора)[5]
пет 20.2.2015 г. 11:30 ІІро ниво ЖЕ Михаела Палабойкова (Хасково)[3] Мира Георгиева (БК Гълъбово)[4]
пет 20.2.2015 г. 11:30 ІІро ниво МЕ - Group A Господин Беремски (БК Приста Русе)[1] Явор Янков (БК Хасково)[7]
пет 20.2.2015 г. 11:30 Іво ниво ЖЕ Цвете Асенова (София)[2] Христомира Поповска (Г. Оряховица)[5]
пет 20.2.2015 г. 11:30 Іво ниво ЖЕ Весела Маринска (БК Брезово)[3] Ния Беджева (СКБ Русе)[4]
пет 20.2.2015 г. 12:00 Іво ниво МЕ - Group D Иван Асенов (София)[4] Мартин Петков (БК Хасково)[7]
пет 20.2.2015 г. 12:00 Іво ниво МЕ - Group C Тодор Гръблев (София)[5] Александър Пешев (БК НСА София)[11]
пет 20.2.2015 г. 12:00 Іво ниво МЕ - Group B Аксер Садула (БК Арда Кърджали)[6] Тихомир Петков (БК Хасково)[9]
пет 20.2.2015 г. 12:00 Іво ниво МЕ - Group A Михаил Михайлов (БК НСА София)[1] Дани Палабойков (Хасково)[8]
пет 20.2.2015 г. 12:00 ІІІто ниво ЖЕ - Group A Виктория Ганчева (БК Гълъбово)[4] Карина Пенева (БК Гълъбово)[6]
пет 20.2.2015 г. 12:00 ІІІто ниво ЖЕ - Group B Таня Иванова (БК Хасково)[3] Галя Никова (БК Гълъбово)[5]
пет 20.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МЕ - Group B Саид Хамис (София)[2] Живко Иванов (БК Гълъбово)[7]
пет 20.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МЕ - Group B Анастас Хаджиангелов (СКБ Ст.Загора)[9] Георги Димов (СКБ Ст.Загора)[15]
пет 20.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МЕ - Group A Марин Маринов (София)[1] Тенко Тенев (БК Приста Русе)[8]
пет 20.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МЕ - Group C Павел Христов (БК Гълъбово)[3] Живко Ангелов (Хасково)[6]
пет 20.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МЕ - Group C Ивайло Гошев (СКБ Ст.Загора)[11] Ангел Георгиев (БК Гълъбово)[14]
пет 20.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МЕ - Group D Вълко Желязков (БК Арда Кърджали)[4] Генади Дечев (БК Гълъбово)[5]
пет 20.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МЕ - Group D Димитър Ненчев (СКБ Ст.Загора)[12] Деян Димитров (СКБ Ст.Загора)[13]
пет 20.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво ЖЕ Лилия Лозанова (СКБ Ст.Загора)[1] Мария Боевска (СК Ракетлон Варна)[2]
пет 20.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво ЖЕ Михаела Палабойкова (Хасково)[3] Яница Бояджиева (СКБ Ст.Загора)[5]
пет 20.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МЕ - Group A Николай Керчев (СКБ Русе)[5] Явор Янков (БК Хасково)[7]
пет 20.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МЕ - Group B Александър Димитров (СКБ Русе)[2] Георги Гемеджиев (Виктори БК София)[6]
пет 20.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МЕ - Group B Атанас Тодоров (БК Хасково)[8] Цветомир Стоянов (БК Хасково)[11]
пет 20.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МЕ - Group C Владислав Иванов (БК Арда Кърджали)[3] Димитър Иванов (София)[4]
пет 20.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МЕ - Group C Георги Чавдаров (СКБ Ст.Загора)[9] Свилен Минчев (БК Полски Тръмбеш)[10]
пет 20.2.2015 г. 13:30 Іво ниво МЕ - Group B Лилиян Михайлов (БК НСА София)[2] Аксер Садула (БК Арда Кърджали)[6]
пет 20.2.2015 г. 13:30 Іво ниво МЕ - Group C Ангел Димов (СКБ Ст.Загора)[3] Тодор Гръблев (София)[5]
пет 20.2.2015 г. 13:30 ІІІто ниво МЕ - Group A Марин Маринов (София)[1] Живко Жеков (БК Гълъбово)[10]
пет 20.2.2015 г. 13:30 ІІІто ниво МЕ - Group B Саид Хамис (София)[2] Анастас Хаджиангелов (СКБ Ст.Загора)[9]
пет 20.2.2015 г. 13:30 ІІІто ниво МЕ - Group B Живко Иванов (БК Гълъбово)[7] Георги Димов (СКБ Ст.Загора)[15]
пет 20.2.2015 г. 13:30 Іво ниво ЖЕ Ива Колева (СКБ Габрово)[1] Цвете Асенова (София)[2]
пет 20.2.2015 г. 13:30 Іво ниво ЖЕ Весела Маринска (БК Брезово)[3] Христомира Поповска (Г. Оряховица)[5]
пет 20.2.2015 г. 14:00 Іво ниво МЕ - Group D Мартин Петков (БК Хасково)[7] Жан Димитров (СКБ Ст.Загора)[10]
пет 20.2.2015 г. 14:00 Іво ниво МЕ - Group A Дани Палабойков (Хасково)[8] Станислав Зланков (СКБ Ст.Загора)[12]
пет 20.2.2015 г. 14:00 ІІІто ниво МЕ - Group C Павел Христов (БК Гълъбово)[3] Ивайло Гошев (СКБ Ст.Загора)[11]
пет 20.2.2015 г. 14:00 ІІІто ниво МЕ - Group C Живко Ангелов (Хасково)[6] Ангел Георгиев (БК Гълъбово)[14]
пет 20.2.2015 г. 14:00 ІІІто ниво МЕ - Group D Вълко Желязков (БК Арда Кърджали)[4] Димитър Ненчев (СКБ Ст.Загора)[12]
пет 20.2.2015 г. 14:00 ІІІто ниво МЕ - Group D Генади Дечев (БК Гълъбово)[5] Деян Димитров (СКБ Ст.Загора)[13]
пет 20.2.2015 г. 14:30 ІІро ниво МЕ - Group A Господин Беремски (БК Приста Русе)[1] Николай Керчев (СКБ Русе)[5]
пет 20.2.2015 г. 14:30 ІІро ниво МЕ - Group B Александър Димитров (СКБ Русе)[2] Атанас Тодоров (БК Хасково)[8]
пет 20.2.2015 г. 14:30 ІІро ниво МЕ - Group B Георги Гемеджиев (Виктори БК София)[6] Цветомир Стоянов (БК Хасково)[11]
пет 20.2.2015 г. 14:30 ІІро ниво МЕ - Group C Владислав Иванов (БК Арда Кърджали)[3] Георги Чавдаров (СКБ Ст.Загора)[9]
пет 20.2.2015 г. 14:30 ІІро ниво МЕ - Group C Димитър Иванов (София)[4] Свилен Минчев (БК Полски Тръмбеш)[10]
пет 20.2.2015 г. 14:30 ІІІто ниво ЖЕ - Group B Габриела Атанасова (БК Гълъбово)[2] Таня Иванова (БК Хасково)[3]
пет 20.2.2015 г. 14:30 ІІІто ниво ЖЕ - Group A Петя Касабова (БК Гълъбово)[1] Виктория Ганчева (БК Гълъбово)[4]
пет 20.2.2015 г. 15:00 ІІро ниво ЖЕ Лилия Лозанова (СКБ Ст.Загора)[1] Михаела Палабойкова (Хасково)[3]
пет 20.2.2015 г. 15:00 ІІро ниво ЖЕ Мира Георгиева (БК Гълъбово)[4] Яница Бояджиева (СКБ Ст.Загора)[5]
пет 20.2.2015 г. 15:00 Іво ниво МЕ - Group A Михаил Михайлов (БК НСА София)[1] Станислав Зланков (СКБ Ст.Загора)[12]
пет 20.2.2015 г. 15:00 Іво ниво МЕ - Group B Лилиян Михайлов (БК НСА София)[2] Тихомир Петков (БК Хасково)[9]
пет 20.2.2015 г. 15:00 Іво ниво МЕ - Group C Ангел Димов (СКБ Ст.Загора)[3] Александър Пешев (БК НСА София)[11]
пет 20.2.2015 г. 15:00 Іво ниво МЕ - Group D Иван Асенов (София)[4] Жан Димитров (СКБ Ст.Загора)[10]
пет 20.2.2015 г. 15:00 Іво ниво ЖЕ Ива Колева (СКБ Габрово)[1] Весела Маринска (БК Брезово)[3]
пет 20.2.2015 г. 15:00 Іво ниво ЖЕ Ния Беджева (СКБ Русе)[4] Христомира Поповска (Г. Оряховица)[5]
пет 20.2.2015 г. 15:30 ІІро ниво МЕ Group C #2 Group B #2
пет 20.2.2015 г. 15:30 ІІро ниво МЕ Group A #2 Group C #1
пет 20.2.2015 г. 15:30 ІІІто ниво МЕ Group A #1 Group C #2
пет 20.2.2015 г. 15:30 ІІІто ниво МЕ Group D #1 Group B #2
пет 20.2.2015 г. 15:30 ІІІто ниво МЕ Group A #2 Group C #1
пет 20.2.2015 г. 15:30 ІІІто ниво МЕ Group D #2 Group B #1
пет 20.2.2015 г. 16:00 Іво ниво ЖЕ Ива Колева (СКБ Габрово)[1] Ния Беджева (СКБ Русе)[4]
пет 20.2.2015 г. 16:00 Іво ниво ЖЕ Цвете Асенова (София)[2] Весела Маринска (БК Брезово)[3]
пет 20.2.2015 г. 16:00 ІІро ниво ЖЕ Лилия Лозанова (СКБ Ст.Загора)[1] Мира Георгиева (БК Гълъбово)[4]
пет 20.2.2015 г. 16:00 ІІро ниво ЖЕ Мария Боевска (СК Ракетлон Варна)[2] Михаела Палабойкова (Хасково)[3]
пет 20.2.2015 г. 16:00 ІІІто ниво ЖЕ - Group A Петя Касабова (БК Гълъбово)[1] Карина Пенева (БК Гълъбово)[6]
пет 20.2.2015 г. 16:00 ІІІто ниво ЖЕ - Group B Габриела Атанасова (БК Гълъбово)[2] Галя Никова (БК Гълъбово)[5]
пет 20.2.2015 г. 16:00 Іво ниво МЕ Group A #1 Group C #2
пет 20.2.2015 г. 16:00 Іво ниво МЕ Group D #1 Group B #2
пет 20.2.2015 г. 16:00 Іво ниво МЕ Group A #2 Group C #1
пет 20.2.2015 г. 16:30 Іво ниво МЕ Group D #2 Group B #1
пет 20.2.2015 г. 17:00 ІІро ниво МЕ Group A #1 Winner #2 - пет 20.2.2015 г. 15:30
пет 20.2.2015 г. 17:00 ІІро ниво МЕ Winner #3 - пет 20.2.2015 г. 15:30 Group B #1
пет 20.2.2015 г. 17:00 ІІІто ниво МЕ Winner #1 - пет 20.2.2015 г. 15:30 Winner #2 - пет 20.2.2015 г. 15:30
пет 20.2.2015 г. 17:00 ІІІто ниво МЕ Winner #3 - пет 20.2.2015 г. 15:30 Winner #4 - пет 20.2.2015 г. 15:30
пет 20.2.2015 г. 17:00 Іво ниво МЕ Winner #1 - пет 20.2.2015 г. 16:00 Winner #2 - пет 20.2.2015 г. 16:00
пет 20.2.2015 г. 17:30 Іво ниво ЖЕ Ива Колева (СКБ Габрово)[1] Христомира Поповска (Г. Оряховица)[5]
пет 20.2.2015 г. 17:30 Іво ниво ЖЕ Цвете Асенова (София)[2] Ния Беджева (СКБ Русе)[4]
пет 20.2.2015 г. 17:30 ІІро ниво ЖЕ Лилия Лозанова (СКБ Ст.Загора)[1] Яница Бояджиева (СКБ Ст.Загора)[5]
пет 20.2.2015 г. 17:30 ІІро ниво ЖЕ Мария Боевска (СК Ракетлон Варна)[2] Мира Георгиева (БК Гълъбово)[4]
пет 20.2.2015 г. 17:30 ІІІто ниво ЖЕ Group A #1 Group B #2
пет 20.2.2015 г. 17:30 ІІІто ниво ЖЕ Group A #2 Group B #1
пет 20.2.2015 г. 17:30 Іво ниво МЕ Winner #3 - пет 20.2.2015 г. 16:00 Winner #4 - пет 20.2.2015 г. 16:30
пет 20.2.2015 г. 18:30 ІІро ниво МЕ Winner #5 - пет 20.2.2015 г. 17:00 Winner #6 - пет 20.2.2015 г. 17:00
пет 20.2.2015 г. 18:30 ІІро ниво МЕ Loser 1-4 - пет 20.2.2015 г. 17:00 Loser 5-8 - пет 20.2.2015 г. 17:00
пет 20.2.2015 г. 18:30 ІІІто ниво МЕ Winner #5 - пет 20.2.2015 г. 17:00 Winner #6 - пет 20.2.2015 г. 17:00
пет 20.2.2015 г. 18:30 ІІІто ниво МЕ Loser 1-4 - пет 20.2.2015 г. 17:00 Loser 5-8 - пет 20.2.2015 г. 17:00
пет 20.2.2015 г. 18:30 Іво ниво СмД - Group A Пламен Михалев+Силвана Генкова (СКБ Ст.Загора/Виктори БК София)[1] Димитър Иванов+Весела Маринска (София/БК Брезово)[6]
пет 20.2.2015 г. 18:30 Іво ниво СмД - Group B Михаил Михайлов+Христомира Поповска (БК НСА София/Г. Оряховица)[2] Тодор Гръблев+Цвете Асенова (София)[5]
пет 20.2.2015 г. 19:00 ІІІто ниво ЖЕ Winner #1 - пет 20.2.2015 г. 17:30 Winner #2 - пет 20.2.2015 г. 17:30
пет 20.2.2015 г. 19:00 ІІІто ниво ЖЕ Loser 1-2 - пет 20.2.2015 г. 17:30 Loser 3-4 - пет 20.2.2015 г. 17:30
пет 20.2.2015 г. 19:30 Іво ниво СмД - Group A Пламен Михалев+Силвана Генкова (СКБ Ст.Загора/Виктори БК София)[1] Ангел Димов+Ива Колева (СКБ Ст.Загора/СКБ Габрово)[4]
пет 20.2.2015 г. 19:30 Іво ниво СмД - Group B Михаил Михайлов+Христомира Поповска (БК НСА София/Г. Оряховица)[2] Димитър Петков+Поли Кръстева (СКБ Ст.Загора)[3]
пет 20.2.2015 г. 20:30 Іво ниво СмД - Group A Ангел Димов+Ива Колева (СКБ Ст.Загора/СКБ Габрово)[4] Димитър Иванов+Весела Маринска (София/БК Брезово)[6]
пет 20.2.2015 г. 20:30 Іво ниво СмД - Group B Димитър Петков+Поли Кръстева (СКБ Ст.Загора)[3] Тодор Гръблев+Цвете Асенова (София)[5]

 

Програма 21 февруари 2015

Национална верига по бадминтон - I ви кръг Гълъбово 2015г.    
събота 21 февр 2015    
Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com
Time Event Team 1 Team 2
съб 21.2.2015 г. 09:00 ІVто ниво МД - Group A Здравко Костадинов+Иво Георгиев (СКБ Ст.Загора)[1] Георги Лазаров+Иво Русанов (БК Пазарджик/АЕЦ Козлодуй)[18]
съб 21.2.2015 г. 09:00 ІVто ниво МД - Group A Асен Кочев+Борислав Кочев (БК Пазарджик)[10] Илия Тодоров+Николай Николов (БК Приста Русе)[11]
съб 21.2.2015 г. 09:00 ІVто ниво МД - Group B Ивайло Режев+Станислав Енев (Виктори БК София)[2] Веселин Мишев+Иво Ангелов (БК Пазарджик)[19]
съб 21.2.2015 г. 09:00 ІVто ниво МД - Group B Андрей Атанасов+Неделчо Виденов (СКБ Ст.Загора)[9] Бисер Радославов+Красимир Иванов (АЕЦ Козлодуй)[12]
съб 21.2.2015 г. 09:00 ІVто ниво МД - Group C Венко Димов+Христо Димитров (София)[13] Атанас Славов+Николай Радев (БК Пазарджик)[17]
съб 21.2.2015 г. 09:00 ІVто ниво МД - Group D Веселин Попов+Станимир Попов (СКБ Ст.Загора)[4] Валентин Теодосиев+Евгени Сотиров (БК Пазарджик)[16]
съб 21.2.2015 г. 09:00 ІVто ниво МД - Group D Дамян Христов+Свилен Анастасов (БК Хасково)[8] Ивайло Иванов+Христо Христов (СКБ Ст.Загора)[14]
съб 21.2.2015 г. 09:30 Іво ниво МЕ Winner #5 - пет 20.2.2015 г. 17:00 Winner #6 - пет 20.2.2015 г. 17:30
съб 21.2.2015 г. 09:30 Іво ниво МЕ Loser 1-4 - пет 20.2.2015 г. 17:00 Loser 5-8 - пет 20.2.2015 г. 17:30
съб 21.2.2015 г. 09:30 ІVто ниво МД - Group E Владислав Георгиев+Станимир Тотев (Виктори БК София)[5] Борислав Жеков+Емил Иванов (БК Гълъбово)[20]
съб 21.2.2015 г. 09:30 ІVто ниво МД - Group E Георги Цанев+Ивайло Гошев (СКБ Ст.Загора)[7] Румен Николов+Тодор Тодоров (БК Пазарджик)[15]
съб 21.2.2015 г. 09:30 ІІІто ниво МД - Group D Асен Калчев+Христо Христов (СКБ Ст.Загора)[4] Владимир Нейчев+Иван Колешев (Пловдив/БК Хасково)[14]
съб 21.2.2015 г. 09:30 ІІІто ниво МД - Group D Деян Николаев+Тихомир Милев (АЕЦ Козлодуй/СКБ Ст.Загора)[5] Деян Димитров+Пламен Кордов (СКБ Ст.Загора)[11]
съб 21.2.2015 г. 09:30 ІІІто ниво МД - Group B Димитър Дечков+Иван Иванов (СКБ Ст.Загора)[6] Живко Жеков+Павел Христов (БК Гълъбово)[12]
съб 21.2.2015 г. 10:00 ІІІто ниво МД - Group C Анастас Хаджиангелов+Тенко Тенев (СКБ Ст.Загора/БК Приста Русе)[3] Георги Гугуланов+Даниел Башев (БК Арда Кърджали)[13]
съб 21.2.2015 г. 10:00 ІІІто ниво МД - Group C Ангел Георгиев+Величко Георгиев (БК Гълъбово)[7] Георги Димов+Димитър Ненчев (СКБ Ст.Загора)[10]
съб 21.2.2015 г. 10:00 ІІро ниво МД - Group D Георги Чавдаров+Митко Чавдаров (СКБ Ст.Загора)[4] Мартин Петков+Тихомир Петков (БК Хасково)[14]
съб 21.2.2015 г. 10:00 ІІро ниво МД - Group D Аксер Садула+Александър Димитров (БК Арда Кърджали/СКБ Русе)[7] Александър Пешев+Димитър Иванов (БК НСА София/София)[11]
съб 21.2.2015 г. 10:00 ІІро ниво МД - Group A Господин Беремски+Тодор Табаков (БК Приста Русе)[1] Ангел Димов+Владислав Иванов (СКБ Ст.Загора/БК Арда Кърджали)[6]
съб 21.2.2015 г. 10:00 ІІІто ниво МД - Group A Александър Малинов+Живко Димитров (Виктори БК София)[1] Генади Дечев+Живко Иванов (БК Гълъбово)[8]
съб 21.2.2015 г. 10:00 Ветерани МД 50+ - Group A Валентин Колъксъзов+Кольо Пейчев (СКБ Ст.Загора) Георги Киров+Светослав Мавродиев (СКБ Ст.Загора)
съб 21.2.2015 г. 10:00 Ветерани МД 50+ - Group B Марин Ангелов+Николай Карабозов (БК Арда Кърджали) Динко Михайлов+Добри Василев (СКБ Ст.Загора)
съб 21.2.2015 г. 10:30 Іво ниво СмД Group A #1 Group B #2
съб 21.2.2015 г. 10:30 Іво ниво СмД Group A #2 Group B #1
съб 21.2.2015 г. 10:30 ІІро ниво МД - Group B Петър Вълов+Ясен Радев (СКБ Габрово/Виктори БК София)[2] Желязко Вълков+Живко Топалов (Хасково/СКБ Ст.Загора)[13]
съб 21.2.2015 г. 10:30 ІІро ниво МД - Group B Георги Гемеджиев+Живко Ангелов (Виктори БК София/Хасково)[8] Кирил Василев+Любомир Славов (БК Арда Кърджали)[10]
съб 21.2.2015 г. 10:30 ІІро ниво МД - Group C Марин Маринов+Саид Хамис (София)[3] Владимир Минчев+Пламен Стаматов (БК Приста Русе)[15]
съб 21.2.2015 г. 10:30 ІІро ниво МД - Group C Атанас Тодоров+Момчил Вълов (БК Хасково/СКБ Габрово)[5] Цветомир Стоянов+Явор Янков (БК Хасково)[12]
съб 21.2.2015 г. 11:00 ІІІто ниво ЖД Габриела Атанасова+Марияна Димитрова (БК Гълъбово)[2] Виктория Ганчева+Карина Пенева (БК Гълъбово)[5]
съб 21.2.2015 г. 11:00 ІІІто ниво ЖД Галя Никова+Петя Касабова (БК Гълъбово)[3] Богомила Марчева+Таня Иванова (БК Хасково)[4]
съб 21.2.2015 г. 11:00 ІІро ниво ЖД Алина Попа+Сибел Таракчиева (Румъния/БК Приста Русе)[1] Антонина Койчева+Яница Бояджиева (СКБ Ст.Загора)[4]
съб 21.2.2015 г. 11:00 ІІро ниво ЖД Даниела Тимофте+Кристина Чука (Румъния)[2] Мария Боевска+Михаела Палабойкова (СК Ракетлон Варна/Хасково)[3]
съб 21.2.2015 г. 11:00 ІVто ниво ЖД - Group B Ивет Иванова+Нергис Асанова (БК Пазарджик)[3] Мария Печева+Мина Сердарова (СКБ Ст.Загора/БК Пазарджик)[6]
съб 21.2.2015 г. 11:00 ІVто ниво ЖД - Group A Валентина Младенова+Надя Балджиева (/Виктори БК София)[4] Детелина Ендурова+Цеци Лулова (БК Пазарджик)[5]
съб 21.2.2015 г. 11:30 Іво ниво СмД Winner #1 - съб 21.2.2015 г. 10:30 Winner #2 - съб 21.2.2015 г. 10:30
съб 21.2.2015 г. 11:30 Іво ниво СмД Loser 1-2 - съб 21.2.2015 г. 10:30 Loser 3-4 - съб 21.2.2015 г. 10:30
съб 21.2.2015 г. 11:30 ІVто ниво МД - Group A Здравко Костадинов+Иво Георгиев (СКБ Ст.Загора)[1] Асен Кочев+Борислав Кочев (БК Пазарджик)[10]
съб 21.2.2015 г. 11:30 ІVто ниво МД - Group A Илия Тодоров+Николай Николов (БК Приста Русе)[11] Георги Лазаров+Иво Русанов (БК Пазарджик/АЕЦ Козлодуй)[18]
съб 21.2.2015 г. 11:30 ІVто ниво МД - Group B Ивайло Режев+Станислав Енев (Виктори БК София)[2] Андрей Атанасов+Неделчо Виденов (СКБ Ст.Загора)[9]
съб 21.2.2015 г. 11:30 ІVто ниво МД - Group B Бисер Радославов+Красимир Иванов (АЕЦ Козлодуй)[12] Веселин Мишев+Иво Ангелов (БК Пазарджик)[19]
съб 21.2.2015 г. 11:30 Ветерани МД 50+ - Group B Петър Гицов+Христо Михалев (СКБ Ст.Загора) Марин Ангелов+Николай Карабозов (БК Арда Кърджали)
съб 21.2.2015 г. 11:30 Ветерани МД 50+ - Group A Живко Желязков+Илко Чуков (АЕЦ Козлодуй) Валентин Колъксъзов+Кольо Пейчев (СКБ Ст.Загора)
съб 21.2.2015 г. 12:00 ІVто ниво МД - Group C Георги Иванов+Диан Христов (СКБ Ст.Загора)[3] Венко Димов+Христо Димитров (София)[13]
съб 21.2.2015 г. 12:00 ІVто ниво МД - Group D Веселин Попов+Станимир Попов (СКБ Ст.Загора)[4] Дамян Христов+Свилен Анастасов (БК Хасково)[8]
съб 21.2.2015 г. 12:00 ІVто ниво МД - Group D Ивайло Иванов+Христо Христов (СКБ Ст.Загора)[14] Валентин Теодосиев+Евгени Сотиров (БК Пазарджик)[16]
съб 21.2.2015 г. 12:00 ІVто ниво МД - Group E Владислав Георгиев+Станимир Тотев (Виктори БК София)[5] Георги Цанев+Ивайло Гошев (СКБ Ст.Загора)[7]
съб 21.2.2015 г. 12:00 ІVто ниво МД - Group E Румен Николов+Тодор Тодоров (БК Пазарджик)[15] Борислав Жеков+Емил Иванов (БК Гълъбово)[20]
съб 21.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МД - Group D Асен Калчев+Христо Христов (СКБ Ст.Загора)[4] Деян Николаев+Тихомир Милев (АЕЦ Козлодуй/СКБ Ст.Загора)[5]
съб 21.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МД - Group D Деян Димитров+Пламен Кордов (СКБ Ст.Загора)[11] Владимир Нейчев+Иван Колешев (Пловдив/БК Хасково)[14]
съб 21.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МД - Group C Анастас Хаджиангелов+Тенко Тенев (СКБ Ст.Загора/БК Приста Русе)[3] Ангел Георгиев+Величко Георгиев (БК Гълъбово)[7]
съб 21.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МД - Group C Георги Димов+Димитър Ненчев (СКБ Ст.Загора)[10] Георги Гугуланов+Даниел Башев (БК Арда Кърджали)[13]
съб 21.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МД - Group B Вълко Желязков+Добромир Добрев (БК Арда Кърджали/БК Гълъбово)[2] Димитър Дечков+Иван Иванов (СКБ Ст.Загора)[6]
съб 21.2.2015 г. 12:30 ІІІто ниво МД - Group A Александър Малинов+Живко Димитров (Виктори БК София)[1] Камен Димов+Янко Аладжов (БК Арда Кърджали)[9]
съб 21.2.2015 г. 12:30 ІІро ниво МД - Group A Ангел Димов+Владислав Иванов (СКБ Ст.Загора/БК Арда Кърджали)[6] Антонио Ангелов+Николай Керчев (СКБ Русе)[9]
съб 21.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МД - Group D Георги Чавдаров+Митко Чавдаров (СКБ Ст.Загора)[4] Аксер Садула+Александър Димитров (БК Арда Кърджали/СКБ Русе)[7]
съб 21.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МД - Group D Александър Пешев+Димитър Иванов (БК НСА София/София)[11] Мартин Петков+Тихомир Петков (БК Хасково)[14]
съб 21.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МД - Group C Марин Маринов+Саид Хамис (София)[3] Атанас Тодоров+Момчил Вълов (БК Хасково/СКБ Габрово)[5]
съб 21.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МД - Group C Цветомир Стоянов+Явор Янков (БК Хасково)[12] Владимир Минчев+Пламен Стаматов (БК Приста Русе)[15]
съб 21.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МД - Group B Петър Вълов+Ясен Радев (СКБ Габрово/Виктори БК София)[2] Георги Гемеджиев+Живко Ангелов (Виктори БК София/Хасково)[8]
съб 21.2.2015 г. 13:00 ІІро ниво МД - Group B Кирил Василев+Любомир Славов (БК Арда Кърджали)[10] Желязко Вълков+Живко Топалов (Хасково/СКБ Ст.Загора)[13]
съб 21.2.2015 г. 13:00 Ветерани МД 50+ - Group B Петър Гицов+Христо Михалев (СКБ Ст.Загора) Динко Михайлов+Добри Василев (СКБ Ст.Загора)
съб 21.2.2015 г. 13:00 Ветерани МД 50+ - Group A Живко Желязков+Илко Чуков (АЕЦ Козлодуй) Георги Киров+Светослав Мавродиев (СКБ Ст.Загора)
съб 21.2.2015 г. 13:30 ІVто ниво ЖД - Group A Мариела Дражева+Мариела Христова (АЕЦ Козлодуй/БК Хасково)[1] Валентина Младенова+Надя Балджиева (/Виктори БК София)[4]
съб 21.2.2015 г. 13:30 ІVто ниво ЖД - Group B Екатерина Валериева+Петя Димитрова (АЕЦ Козлодуй)[2] Ивет Иванова+Нергис Асанова (БК Пазарджик)[3]
съб 21.2.2015 г. 13:30 ІІІто ниво ЖД Живка Костадинова+Милена Христова (СКБ Ст.Загора)[1] Габриела Атанасова+Марияна Димитрова (БК Гълъбово)[2]
съб 21.2.2015 г. 13:30 ІІІто ниво ЖД Галя Никова+Петя Касабова (БК Гълъбово)[3] Виктория Ганчева+Карина Пенева (БК Гълъбово)[5]
съб 21.2.2015 г. 13:30 ІІро ниво ЖД Алина Попа+Сибел Таракчиева (Румъния/БК Приста Русе)[1] Даниела Тимофте+Кристина Чука (Румъния)[2]
съб 21.2.2015 г. 13:30 ІІро ниво ЖД Мария Боевска+Михаела Палабойкова (СК Ракетлон Варна/Хасково)[3] Антонина Койчева+Яница Бояджиева (СКБ Ст.Загора)[4]
съб 21.2.2015 г. 14:00 Іво ниво МД Лилиян Михайлов+Михаил Михайлов (БК НСА София)[1] Димитър Петков+Пламен Михалев (СКБ Ст.Загора)[4]
съб 21.2.2015 г. 14:00 Іво ниво МД Иван Асенов+Тодор Гръблев (София)[2] Жан Димитров+Станислав Зланков (СКБ Ст.Загора)[3]
съб 21.2.2015 г. 14:00 Іво ниво ЖД - Group A Ива Арапкюлиева+Христина Борисова (БК Арда Кърджали/София)[4] Антония Иванова+Ива Колева (БК Арда Кърджали/СКБ Габрово)[5]
съб 21.2.2015 г. 14:00 Іво ниво ЖД - Group B Весела Маринска+Ния Беджева (БК Брезово/СКБ Русе)[3] Добринка Смилянова+Мария Йорданова (БК Пазарджик)[6]
съб 21.2.2015 г. 14:00 ІVто ниво МД - Group A Здравко Костадинов+Иво Георгиев (СКБ Ст.Загора)[1] Илия Тодоров+Николай Николов (БК Приста Русе)[11]
съб 21.2.2015 г. 14:00 ІVто ниво МД - Group A Асен Кочев+Борислав Кочев (БК Пазарджик)[10] Георги Лазаров+Иво Русанов (БК Пазарджик/АЕЦ Козлодуй)[18]
съб 21.2.2015 г. 14:30 ІVто ниво МД - Group B Ивайло Режев+Станислав Енев (Виктори БК София)[2] Бисер Радославов+Красимир Иванов (АЕЦ Козлодуй)[12]
съб 21.2.2015 г. 14:30 ІVто ниво МД - Group B Андрей Атанасов+Неделчо Виденов (СКБ Ст.Загора)[9] Веселин Мишев+Иво Ангелов (БК Пазарджик)[19]
съб 21.2.2015 г. 14:30 ІVто ниво МД - Group C Георги Иванов+Диан Христов (СКБ Ст.Загора)[3] Атанас Славов+Николай Радев (БК Пазарджик)[17]
съб 21.2.2015 г. 14:30 ІVто ниво МД - Group D Веселин Попов+Станимир Попов (СКБ Ст.Загора)[4] Ивайло Иванов+Христо Христов (СКБ Ст.Загора)[14]
съб 21.2.2015 г. 14:30 ІVто ниво МД - Group D Дамян Христов+Свилен Анастасов (БК Хасково)[8] Валентин Теодосиев+Евгени Сотиров (БК Пазарджик)[16]
съб 21.2.2015 г. 14:30 Ветерани МД 50+ Group A #1 Group B #2
съб 21.2.2015 г. 14:30 Ветерани МД 50+ Group A #2 Group B #1
съб 21.2.2015 г. 15:00 ІVто ниво МД - Group E Владислав Георгиев+Станимир Тотев (Виктори БК София)[5] Румен Николов+Тодор Тодоров (БК Пазарджик)[15]
съб 21.2.2015 г. 15:00 ІVто ниво МД - Group E Георги Цанев+Ивайло Гошев (СКБ Ст.Загора)[7] Борислав Жеков+Емил Иванов (БК Гълъбово)[20]
съб 21.2.2015 г. 15:00 ІІІто ниво МД - Group D Деян Николаев+Тихомир Милев (АЕЦ Козлодуй/СКБ Ст.Загора)[5] Владимир Нейчев+Иван Колешев (Пловдив/БК Хасково)[14]
съб 21.2.2015 г. 15:00 ІІІто ниво МД - Group D Асен Калчев+Христо Христов (СКБ Ст.Загора)[4] Деян Димитров+Пламен Кордов (СКБ Ст.Загора)[11]
съб 21.2.2015 г. 15:00 ІІІто ниво МД - Group C Ангел Георгиев+Величко Георгиев (БК Гълъбово)[7] Георги Гугуланов+Даниел Башев (БК Арда Кърджали)[13]
съб 21.2.2015 г. 15:00 ІІІто ниво МД - Group C Анастас Хаджиангелов+Тенко Тенев (СКБ Ст.Загора/БК Приста Русе)[3] Георги Димов+Димитър Ненчев (СКБ Ст.Загора)[10]
съб 21.2.2015 г. 15:30 ІІІто ниво МД - Group B Вълко Желязков+Добромир Добрев (БК Арда Кърджали/БК Гълъбово)[2] Живко Жеков+Павел Христов (БК Гълъбово)[12]
съб 21.2.2015 г. 15:30 ІІІто ниво МД - Group A Генади Дечев+Живко Иванов (БК Гълъбово)[8] Камен Димов+Янко Аладжов (БК Арда Кърджали)[9]
съб 21.2.2015 г. 15:30 ІІро ниво МД - Group D Аксер Садула+Александър Димитров (БК Арда Кърджали/СКБ Русе)[7] Мартин Петков+Тихомир Петков (БК Хасково)[14]
съб 21.2.2015 г. 15:30 ІІро ниво МД - Group D Георги Чавдаров+Митко Чавдаров (СКБ Ст.Загора)[4] Александър Пешев+Димитър Иванов (БК НСА София/София)[11]
съб 21.2.2015 г. 15:30 ІІро ниво МД - Group C Марин Маринов+Саид Хамис (София)[3] Цветомир Стоянов+Явор Янков (БК Хасково)[12]
съб 21.2.2015 г. 15:30 ІІро ниво МД - Group C Атанас Тодоров+Момчил Вълов (БК Хасково/СКБ Габрово)[5] Владимир Минчев+Пламен Стаматов (БК Приста Русе)[15]
съб 21.2.2015 г. 15:30 ІІро ниво МД - Group A Господин Беремски+Тодор Табаков (БК Приста Русе)[1] Антонио Ангелов+Николай Керчев (СКБ Русе)[9]
съб 21.2.2015 г. 16:00 ІІро ниво МД - Group B Петър Вълов+Ясен Радев (СКБ Габрово/Виктори БК София)[2] Кирил Василев+Любомир Славов (БК Арда Кърджали)[10]
съб 21.2.2015 г. 16:00 ІІро ниво МД - Group B Георги Гемеджиев+Живко Ангелов (Виктори БК София/Хасково)[8] Желязко Вълков+Живко Топалов (Хасково/СКБ Ст.Загора)[13]
съб 21.2.2015 г. 16:00 ІVто ниво ЖД - Group B Екатерина Валериева+Петя Димитрова (АЕЦ Козлодуй)[2] Мария Печева+Мина Сердарова (СКБ Ст.Загора/БК Пазарджик)[6]
съб 21.2.2015 г. 16:00 ІVто ниво ЖД - Group A Мариела Дражева+Мариела Христова (АЕЦ Козлодуй/БК Хасково)[1] Детелина Ендурова+Цеци Лулова (БК Пазарджик)[5]
съб 21.2.2015 г. 16:00 ІІІто ниво ЖД Живка Костадинова+Милена Христова (СКБ Ст.Загора)[1] Галя Никова+Петя Касабова (БК Гълъбово)[3]
съб 21.2.2015 г. 16:00 ІІІто ниво ЖД Богомила Марчева+Таня Иванова (БК Хасково)[4] Виктория Ганчева+Карина Пенева (БК Гълъбово)[5]
съб 21.2.2015 г. 16:00 Ветерани МД 50+ Winner #1 - съб 21.2.2015 г. 14:30 Winner #2 - съб 21.2.2015 г. 14:30
съб 21.2.2015 г. 16:00 Ветерани МД 50+ Loser 1-2 - съб 21.2.2015 г. 14:30 Loser 3-4 - съб 21.2.2015 г. 14:30
съб 21.2.2015 г. 16:30 ІІро ниво ЖД Алина Попа+Сибел Таракчиева (Румъния/БК Приста Русе)[1] Мария Боевска+Михаела Палабойкова (СК Ракетлон Варна/Хасково)[3]
съб 21.2.2015 г. 16:30 ІІро ниво ЖД Даниела Тимофте+Кристина Чука (Румъния)[2] Антонина Койчева+Яница Бояджиева (СКБ Ст.Загора)[4]
съб 21.2.2015 г. 16:30 Іво ниво МД Лилиян Михайлов+Михаил Михайлов (БК НСА София)[1] Иван Асенов+Тодор Гръблев (София)[2]
съб 21.2.2015 г. 16:30 Іво ниво МД Жан Димитров+Станислав Зланков (СКБ Ст.Загора)[3] Димитър Петков+Пламен Михалев (СКБ Ст.Загора)[4]
съб 21.2.2015 г. 16:30 Іво ниво ЖД - Group A Поли Кръстева+Силвана Генкова (СКБ Ст.Загора/Виктори БК София)[1] Ива Арапкюлиева+Христина Борисова (БК Арда Кърджали/София)[4]
съб 21.2.2015 г. 16:30 Іво ниво ЖД - Group B Мира Георгиева+Петя Георгиева (БК Гълъбово/БК Хасково)[2] Весела Маринска+Ния Беджева (БК Брезово/СКБ Русе)[3]
съб 21.2.2015 г. 17:00 ІVто ниво МД Group E #1 Group B #2
съб 21.2.2015 г. 17:00 ІVто ниво МД Group A #2 Group E #2
съб 21.2.2015 г. 17:00 ІІІто ниво МД Group A #1 Group C #2
съб 21.2.2015 г. 17:00 ІІІто ниво МД Group D #1 Group B #2
съб 21.2.2015 г. 17:00 ІІІто ниво МД Group A #2 Group C #1
съб 21.2.2015 г. 17:00 ІІІто ниво МД Group D #2 Group B #1
съб 21.2.2015 г. 17:30 ІІро ниво МД Group A #1 Group C #2
съб 21.2.2015 г. 17:30 ІІро ниво МД Group D #1 Group B #2
съб 21.2.2015 г. 17:30 ІІро ниво МД Group A #2 Group C #1
съб 21.2.2015 г. 17:30 ІІро ниво МД Group D #2 Group B #1
съб 21.2.2015 г. 17:30 ІVто ниво ЖД Group A #1 Group B #2
съб 21.2.2015 г. 17:30 ІVто ниво ЖД Group A #2 Group B #1
съб 21.2.2015 г. 18:00 ІІІто ниво ЖД Живка Костадинова+Милена Христова (СКБ Ст.Загора)[1] Богомила Марчева+Таня Иванова (БК Хасково)[4]
съб 21.2.2015 г. 18:00 ІІІто ниво ЖД Габриела Атанасова+Марияна Димитрова (БК Гълъбово)[2] Галя Никова+Петя Касабова (БК Гълъбово)[3]
съб 21.2.2015 г. 18:00 Іво ниво ЖД - Group B Мира Георгиева+Петя Георгиева (БК Гълъбово/БК Хасково)[2] Добринка Смилянова+Мария Йорданова (БК Пазарджик)[6]
съб 21.2.2015 г. 18:00 Іво ниво ЖД - Group A Поли Кръстева+Силвана Генкова (СКБ Ст.Загора/Виктори БК София)[1] Антония Иванова+Ива Колева (БК Арда Кърджали/СКБ Габрово)[5]
съб 21.2.2015 г. 18:00 Іво ниво МД Лилиян Михайлов+Михаил Михайлов (БК НСА София)[1] Жан Димитров+Станислав Зланков (СКБ Ст.Загора)[3]
съб 21.2.2015 г. 18:00 Іво ниво МД Иван Асенов+Тодор Гръблев (София)[2] Димитър Петков+Пламен Михалев (СКБ Ст.Загора)[4]
съб 21.2.2015 г. 18:30 ІVто ниво МД Group A #1 Group C #2
съб 21.2.2015 г. 18:30 ІVто ниво МД Group D #1 Winner #4 - съб 21.2.2015 г. 17:00
съб 21.2.2015 г. 18:30 ІVто ниво МД Winner #5 - съб 21.2.2015 г. 17:00 Group C #1
съб 21.2.2015 г. 18:30 ІVто ниво МД Group D #2 Group B #1
съб 21.2.2015 г. 18:30 ІІІто ниво МД Winner #1 - съб 21.2.2015 г. 17:00 Winner #2 - съб 21.2.2015 г. 17:00
съб 21.2.2015 г. 18:30 ІІІто ниво МД Winner #3 - съб 21.2.2015 г. 17:00 Winner #4 - съб 21.2.2015 г. 17:00
съб 21.2.2015 г. 18:30 ІІро ниво МД Winner #1 - съб 21.2.2015 г. 17:30 Winner #2 - съб 21.2.2015 г. 17:30
съб 21.2.2015 г. 18:30 ІІро ниво МД Winner #3 - съб 21.2.2015 г. 17:30 Winner #4 - съб 21.2.2015 г. 17:30
съб 21.2.2015 г. 19:00 Іво ниво ЖД Group A #1 Group B #2
съб 21.2.2015 г. 19:00 Іво ниво ЖД Group A #2 Group B #1
съб 21.2.2015 г. 19:00 ІVто ниво ЖД Winner #1 - съб 21.2.2015 г. 17:30 Winner #2 - съб 21.2.2015 г. 17:30
съб 21.2.2015 г. 19:00 ІVто ниво ЖД Loser 1-2 - съб 21.2.2015 г. 17:30 Loser 3-4 - съб 21.2.2015 г. 17:30
съб 21.2.2015 г. 19:00 ІІІто ниво ЖД Живка Костадинова+Милена Христова (СКБ Ст.Загора)[1] Виктория Ганчева+Карина Пенева (БК Гълъбово)[5]
съб 21.2.2015 г. 19:00 ІІІто ниво ЖД Габриела Атанасова+Марияна Димитрова (БК Гълъбово)[2] Богомила Марчева+Таня Иванова (БК Хасково)[4]
съб 21.2.2015 г. 19:30 ІVто ниво МД Winner #9 - съб 21.2.2015 г. 18:30 Winner #10 - съб 21.2.2015 г. 18:30
съб 21.2.2015 г. 19:30 ІVто ниво МД Winner #11 - съб 21.2.2015 г. 18:30 Winner #12 - съб 21.2.2015 г. 18:30
съб 21.2.2015 г. 19:30 ІІІто ниво МД Winner #5 - съб 21.2.2015 г. 18:30 Winner #6 - съб 21.2.2015 г. 18:30
съб 21.2.2015 г. 19:30 ІІІто ниво МД Loser 1-4 - съб 21.2.2015 г. 18:30 Loser 5-8 - съб 21.2.2015 г. 18:30
съб 21.2.2015 г. 19:30 ІІро ниво МД Winner #5 - съб 21.2.2015 г. 18:30 Winner #6 - съб 21.2.2015 г. 18:30
съб 21.2.2015 г. 19:30 ІІро ниво МД Loser 1-4 - съб 21.2.2015 г. 18:30 Loser 5-8 - съб 21.2.2015 г. 18:30
съб 21.2.2015 г. 20:00 Іво ниво ЖД Winner #1 - съб 21.2.2015 г. 19:00 Winner #2 - съб 21.2.2015 г. 19:00
съб 21.2.2015 г. 20:00 Іво ниво ЖД Loser 1-2 - съб 21.2.2015 г. 19:00 Loser 3-4 - съб 21.2.2015 г. 19:00

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови