zalata

София 2007
БФБАДМИНТОН

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Състезател                  Лице играещо бадминтон.
Игра                             Основното състезание по бадминтон между противоположни
                                     страни всяка от един или двама състезатели.
Единично                     Игра при която имаме по един състезател в двете
                                     противоположни страни на корта.
Двойки                         Игра при която имаме по двама състезатели в двете
                                    противоположни страни на корта.
Подаваща страна       Страната имаща право да подава.
Посрещаща страна     Страната противоположна на подаващата.


1. КОРТ И ОБОРУДВАНЕ

1. 1.  Кортът е правоъгълно разчертан с линии широки 40 мм. , както е показано на фигури 1, 2 и 3.
1. 2. Линиите трябва да бъдат лесно  различими, боядисани в бяло или жълто.
1. 3. Всички линии са част от полето, което те очертават.
1. 4. Стойките трябва да бъдат високи 1.55 м.  от повърхността на корта и да остават вертикални, когато мрежата е опъната както е предвидено в Правило 1. 10. Стойките не трябва да се обтягат в корта.
1. 5. Стойките трябва да се разположат на страничните линии в зависимост от това дали ще се играят игри единично или на двойки.
1. 6. Мрежата трябва да бъде изработена от фино влакно с тъмен цвят и размери на квадратните клетки не по-малко от 15 мм и не повече от 20 мм.
1. 7. Мрежата трябва да бъде широка 760 мм и с дължина най-малко 6.10 м.
1. 8. По горният край мрежата трябва да бъде обточена от двете страни с бяла лента широка 75 мм, през която се прокарва здраво въже или жица за обтягане и закрепване на стойките. Също така здраво въже се прокарва и по долния край на мрежата.
1. 9. Въжето или жицата трябва да бъдат здраво изпънати и изравнени с върховете на стойките.
1. 10. Горният край на мрежата трябва да бъде на височина 1.524 м , от повърхността на корта в центъра и 1.55 м - при стойките.
1. 11. Между краищата на мрежата и стойките не трябва да има пролуки. Ако е необходимо пролуките се привързват в краищата.

Фигура 1. Корт за единични срещи

 

Фигура 2. Корт за срещи по двойки

 

 

Фиг. 3 Комбиниран корт

 

 

2. ПЕРО


2. 1. Перото може да бъде изработено от естествени и/или синтетични материали. Независимо от материала от който са изработени перата, летателните им характеристики трябва да бъдат подобни на тези на перата произведени от естествена перушина с коркова главичка покрита с тънка бяла кожа.
2. 2. Перото трябва да има 16 перца закрепени върху главичката.
2. 3. Перцата/перушинките/ трябва да се измерват от краят им до върха на главичката и във всяко перо трябва да бъдат с еднаква дължина. Тази дължина може да бъде между 62 мм и 70 мм.
2. 4. Крайчетата на перцата трябва да оформят кръг с диаметър от 58 мм до 68 мм.
2. 5. Перцата трябва да са закрепени здраво с нишки или друг подходящ материал.
2. 6. Главичката трябва да бъде с диаметър от 25 мм до 28 мм и закръглена на върха.
2. 7. Перото трябва да тежи от 4.74 гр до 5.50 гр.
2. 8. Синтетични пера:
2. 8. 1. Коронка или подобие на перца от синтетични материали заменят естествените перца.
2. 8. 2. Изискванията към главичката на перото са описани в Правило 2.6.
2. 8. 3. Размерите и теглото трябва да бъдат съгласно Правило 2.3, 2.4 и 2.7. Поради разликата в характеристиките на летене и други качества на синтетичните материали в сравнение с естествените пера, се допускат разлики в размерите до 10%.
2.9. Според горепосоченото не трябва да има промени в параметрите на перата:дизайн,  скорост и летеж;промени в параметрите могат да се направят само със съгласието на съответната бадминтон асоциация ,  в места, където атмосферните условия, дължащи се на надморската височина или климат, правят неподходящи стандартните пера.


3. ПРОВЕРКА СКОРОСТТА НА ПЕРОТО


3. 1. Правилната скорост на летене се определя, като състезател застане непосредствено зад задната крайна линия и със силен долен удар насочи перото успоредно на страничната линия и нагоре.
3. 2. Перото с правилна скорост ще се приземи на не по-малко от 530 мм и на не повече от 990 мм от другата задна линия, както е показано на Фиг. 4.
Фиг. 4

 

 

4. РАКЕТА

 

 

Фиг. 5

4. 1.  Ракетата трябва да бъде с  рамка, която не  превишава 680 мм обща дължина и 230 мм обща ширина, състояща се от главните части описани в Правила 4. 1. 1 до 4. 1. 5 и  показани на Фиг. 5.
4. 1. 1. Ръкохватката е частта от ракетата предназначена за хващане от състезателя;
4. 1. 2. Наплетената повърхност/кордажа/ е частта от ракетата с която състезателя удря перото.
4. 1. 3. Главата ограничава наплетената повърхност.
4. 1. 4. Стъблото свързва ръкохватката с главата/вж.  Правило 4. 1. 5. /.
4. 1. 5. Тетката/ако я има/ свързва стъблото с главата на ракетата.


4. 2.  Наплетената  повърхност:
4. 2. 1.  трябва да бъде равна и изработена от корда, чиито нишки са свързани с рамката на ракетата и при наплитането последователно се преплитат или са свързани в мястото на пресичане. Шарката/плетката/ на кордата трябва да бъде еднообразна и най-вече с не по-малка плътност в центъра, отколкото във всяка друга част на повърхността.
4. 2. 2.  не трябва да превишава 280 мм обща дължина и 220 мм обща ширина. Все пак наплетената повърхност може да се натегне и в зоната, където евентуално е тетката, стига само ширината на разширената наплетена повърхност да не превишава 35 мм и при условие, че общата дължина на наплетената повърхност не надхвърля 330 мм.
4. 3. Ракетата:
4. 3. 1. трябва да бъде свободна от прикрепени части и изпъкналости, освен тези, които се използват специално, за да ограничат или предотвратят износване или разкъсване, вибрации, разпределение на тежестта или да осигурят захващане към ръката чрез корда/шнур/,  и които са приемливи за целта по размер и месторазположение;и
4. 3. 2. трябва да е свободна от всякакви средства, които дават възможност на състезателяда изменя формата и.

5. СЪГЛАСУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО


Международната федерация по бадминтон, несъмнено ще определя кои ракети, пера, екипировки или прототипи използвани в играта са комплектовани съгласно изискванията. Предложения за подобрения на оборудването с най-добри намерения могат да правят отделни федерации, състезатели, производители на оборудване или член на Асоциацията.

6. ЖРЕБИЙ


6. 1. Преди започването на всяка игра се тегли жребий и спечелилата жребия страна има право да избира една от възможностите посочени в Правила 6. 1. 1 или 6. 1. 2:
6. 1. 1. да подава или да посреща първа;
6. 1. 2. да избере полето от игрището, в което ще започне играта.
6. 2. Страната изгубила жребия, има право да избере една от останалите възможности.

7. СИСТЕМА НА ТОЧКУВАНЕ


7. 1. Играта трябва да се проведе в два от три гейма, освен ако не е уговорено нещо друго.
7. 2. Гейм ще бъде спечелен от страната, която първа отбележи 21 точки, освен в случаите на Правило 7.4 и 7.5.
7. 3. Страната, спечелила разиграването, прибавя точка към резултата си. Страната печели разиграване, ако противниковата страна направи “грешка” или перото престане да бъде в игра, защото е докоснало повърхността на противниковия корт.
7. 4. Ако резултатът стане 20-равни, страната, която първа поведе с 2 точки разлика, ще спечели гейма.
7. 5. Ако резултатът стане 29-равни, страната, която отбележи 30-та точка, ще спечели гейма.
7. 6. Страната спечелила гейма подава първа в следващия гейм.


8. СМЯНА НА ПОЛЕТАТА ЗА ИГРА

8.1. Състезателите трябва да сменят полетата за игра:
8.1.1. след края на първия гейм;
8.1.2. преди започване на третия гейм/ако се играе/; и
8.1.3. в третия гейм, когато една от страните първа достигне 11 точки:
8.2 Ако състезателите пропуснат да сменят полетата, както е посочено в Правило 8. 1. то това трябва да стане незабавно след откриване на грешката и когато перото не е в игра. Достигнатият резултат се запазва.


9. ПОДАВАНЕ

9.1. При правилно подаване:
9.1.1. нито една от страните не трябва да причинява неоправдано забавяне на подаването, след като подаващият и посрещащият са заели своите позиции; При завършване на движението назад на главата на ракетата на сервиращия, всяко закъснение на началото на сервиса (Правило 9.2) ще бъде считано за неоправдано забавяне;
9.1.2. подаващият и посрещащият трябва да стоят в рамките на диагонално противоположните полета на подаване, без да докосват линиите ограничаващи тези полета;
9.1.3. част от двете стъпала на подаващият и посрещащият състезател трябва да контактува с повърхността на игрището и да бъде в неподвижно състояние от началото на подаването /Правило 9. 4. / до окончателното му завършване /Правило 9. 5. /;
9.1.4. ракетата на подаващият трябва първоначално да удари върху основата на перото;
9.1.5. цялото перо трябва да бъде под кръста на подаващия в момента на удара с ракетата; За кръст ще бъде считана въображаема линия около тялото, на нивото на най-долната част на последното ребро на сервиращия;
9.1.6. стъблото на ракетата на подаващия в момента на удара върху перото,  трябва да сочи надолу;
9.1.7. след започване на подаването, движението на ракетата на подаващия трябва да продължи напред до окончателното му завършване/Правило9. 4. /; и
9.1.8. летежът на перото трябва да бъде насочен нагоре от ракетата на подаващия, да премине мрежата, и ако не бъде посрещнато, да се приземи в полето на посрещащия/т. е.  на или между ограничителните линии /;
9.1.9. при опит за изпълнение на сервис, сервиращият не трябва да се разминава с перото.
9. 2.След като играчите са готови за сервис, първото движение напред на обрача на ракетата на сервиращия се счита за начало на сервиса.
9. 3.Веднаж започнат, сервисът е изпълнен когато перото е ударено от ракетата на сервиращия или опитвайки се да сервира, сервиращия не улучва перото.
9. 4. Сервиращият не трябва да сервира преди посрещащия да е готов.Обаче се счита, че посрещащият е бил готов, ако е направил опит за посрещане на сервиса.
9. 5.При двойки,по време на изпълнението на сервиса,партньорите могат да заемат всякакви позиции в съответните им  кортове, но не трябва да пречат на посрещащия да види изпълнението на сервиса.

 

10. ИГРИ ЕДИНИЧНО


10. 1. Полета на подаване и посрещане
10. 1. 1Играчите трябва да сервират и да посрещат в техните десни полета за подаване, когато сервиращият не е отбелязал или има четен брои точки в този гейм.
10. 1. 2. Играчите трябва да сервират и да посрещат в техните лежи полета за подаване,когато сервиращият има нечетен брой точки в този гейм.
10. 2. Ред на игра и позиции на корта
В разиграването перото трябва да бъде ударено от сервиращия и посрещащия последователно, от всякаква позиция от съответната страна на мрежата на играча,докато перото престане да бъде в игра.
10. 3. Отбелязване на точка и подаване
10. 3. 1. Ако сервиращият спечели разиграване, той печели и точка.Тогава сервиращият трябва да сервира отново от другото поле за подаване.
10. 3. 2 Ако посрещащият спечели разиграване, той печели точка. Тогава посрещащият става сервиращ.


11. ИГРИ ДВОЙКИ


11. 1.  Сервиращи и посрещащи полета
11.1.1.  Играчът от сервиращата страна трябва да сервира от дясното поле за подаване, когато няма отбелязани точки или когато има отбелязани четен брой точки в този гейм.
11.1.2. Играчът от сервиращата страна трябва да сервира от лявото поле за подаване,когато има отбелязани нечетен брой точки в този гейм.
11.1.3. Играчът от посрещащата страна, който е сервирал последно,трябва да остане в същото поле за подаване ,откъдето е сервирал последно. Същото  важи и за партньора на посрещащия.
11.1.4. Играчът от посрещащата страна, който стои по диагонал на сервиращия ще бъде посрещащ.
11.1.5. Играчите не трябва да сменят своите полета на подаване, докато не спечелят точка, когато тяхната страна е сервираща.
11.1.6. Сервисът, в какъвто и да е ред на сервиране, трябва да бъде изпълнен от полето на подаване, което да отговаря на резултата на севиращата страна, с изключение на случаите по правило номер 12.
11.2. Ред на играта и позиции на корта.
След като подаването е върнато, при разиграването перото може да бъде удряно от който и да е състезател от сервиращата страна и съответно от който и да е състезател от посрещащата страна, от каквато и да е позиция в техните кортове, докато перото престане да бъде в игра.
11.3. Печелене на точка и сервиране.
11.3.1. Ако сервиращата страна спечели разиграването (Правило 7.3), тя печели точка. Тогава сервиращият ще подава отново.
11.3.2.  Ако посрещащата страна спечели разиграването (Правило 7.3), посрещащата страна ще спечели точка. Посрещащата страна тогава ще стане новата сервираща страна.
11.4. Последователност на подаването.
Във всеки гейм, правото да сервира ще преминава последователно:
11.4.1. от началния сервиращ, който е започнал гейма от дясното поле за подаване
11.4.2. към партньора на началния посрещащ. Сервисът ще бъде изпълнен от лявото поле за подаване
11.4.3 към партньора на началния сервиращ
11.4.4 към началния посрещащ
11.4.5. към началния сервиращ и т.н.
11. 5. Нито един играч не трябва да сервира или посреща, когато не е на ред, или да посреща два последователни сервиса в един гейм, освен в случаите на Правило 12.
11.6. При започване на нов гейм, всеки един от състезателите на спечелилата страна може да подава първи, както и всеки един от състезателите на загубилата страна може да посреща първи.

 

12. ГРЕШКИ ОТ ПОЛЕТО НА ПОДАВАНЕ


12. 1. Грешка от полето на подаване състезателят прави като:
12. 1. 1. сервира или посреща, когато не е на ред; или
12. 1. 2. сервира или посреща от грешно поле на подаване; или
12. 2. Ако грешката от полето на подаване е направена, същата не трябва да бъде коригирана и играта в този гейм трябва да продължи без да се променят новите полета на подаване на играчите (нито, когато е необходимо, новия ред на сервиране).

13. ГРЕШКИ

“Грешка” е :
13. 1. ако сервисът не е правилен /Правило 9. 1/;
13. 2 ако при сервис перото:
13. 2. 1. не успее да премине мрежата или остане закачено на нея;
13. 2. 2. след преминаване на мрежата се закачи за нея; или
13. 2. 3. е ударено от партньора на посрещащия;
13.3. ако по време на игра, перото:
13.3.1. падне извън границите на корта (т.е. не върху или в границите на линиите на корта);
13.3.2. премине през или под мрежата;
13.3.3. не успее да премине над мрежата;
13.3.4. докосне тавана или стените;
13.3.5. докосне състезател или екипа му; или
13.3.6. докосне някой друг предмет или човек извън очертанията на игрището;
/ Когато е необходимо, поради конструкцията на залата, организацията домакин, в качеството си на член на Асоциацията, може да състави правила по отношение на случаите в които перото докосва препятствия в залата/.
13.3.7. е хванато и задържано на ракетата и след това хвърлено при изпълнение на удар;
13.3.8. е ударено успешно два пъти от един играч. Обаче, перо удрящо обръча и кордата на ракетата при един удар не се счита за грешка;
13.3.9.  е ударено успешно от състезателя и неговия партньор;  или
13.3.10. докосне ракетата на играч и не продължи полета си към корта на противника;
13. 4. ако перото е в игра и състезател:
13. 4. 1. докосне мрежата или стойките с ракета, тяло или дреха;
13.4.2 навлезе в противниковото поле над мрежата  с ракета или тяло с изключение на случая, когато удрящият може да последва перото над мрежата с ракета по време на удара, но началния контакт с перото трябва да е от страната на удращия;
13.4.3. навлезе в противниковото поле под мрежата с ракета или тяло така , че да застраши или разсее противника; или
13.4.4. препятства противника, т. е.  пречи на противника да нанесе удар върху перото, когато той го следва над мрежата;
13.4.5. ако по време на игра, състезател преднамерено смущава противника с действия, викове или жестове;
13.5. ако играчът е виновен за скандални, повтарящи се нарушения по Правило 16:

14. СПОРНО ПЕРО

 

14.1. “ Спорно перо” се обявява от съдията на стола  /при отсъствие на съдия обявата се дава от един от състезателите/,  за да спре играта.
14.2 Спорно перо се обявява ако:
14.2.1.  подаващият подава преди посрещащия да е готов (Правило 9.5);
14.2.2.  по време на изпълнение на подаването, имаме обявени “грешки” на подаващият и посрещащият състезател;
14.2.3. при разиграване перото:
14.2.3.1.  се задържи отгоре на мрежата и остане на нея или;
14.2.3.2.  след като премине над мрежата се закачи на нея;
14.2.4.  по време на игра перото се разпадне на съставните си части и основата напълно се отдели от останалата част на перото;
14.2.5. по мнение на съдията на стола, играта е нарушена или играч от противниковата страна е разсеян от треньор;
14.2.6. съдията на линия не е видял перото и съдията на стола не може да вземе решение;или
14.2.7.  настъпи някое непредвидено или случайно събитие;
14.3. Когато е отсъдено “Спорно перо”, играта след последното подаване не трябва да се зачита и състезателят, който е подавал трябва да подава отново.

15. ПЕРОТО НЕ Е В ИГРА

 

ерото не е в игра когато:
15.1. удари мрежата или стойките и започне да пада към повърхността на корта от страната на удрящия;
15.2. удари повърхността на игрището; или
15.3. отсъдена е “Грешка” или “Спорно перо”.

16. НЕПРЕКЪСНАТА ИГРА ,  ЛОШО ПОВЕДЕНИЕ ,  НАКАЗАНИЯ


16.1. Играта трябва да е непрекъсната от първото подаване до окончателното й завършване, с изключение на разрешеното в Правила 16. 2 и 16. 3.
16.2. Интервали:
16.2.1. не превишаващи 60 сек. по време на всеки гейм, когато водещата страна достигне 11 точки; и
16.2.2. не превишаващи 120 сек. между първия и втория, и между втория и третия гейм
са разрешени във всички срещи.
/ При игри предавани по телевизията, Главният съдия може да реши преди играта, дали почивките посочени в Правило 16. 2 са задължителни и с фиксирана продължителност/.

16. 3. Прекъсване на игра

16. 3. 1. Съдията на стола може да прекъсне играта, когато е принуден от обстоятелства независещи от състезателите, за такъв период от време, какъвто той прецени.
16. 3. 2. Главният съдия може да инструктира съдията на стола да прекъсне играта при специални обстоятелства.
16. 3. 3. При прекъсване на играта, достигнатия резултат трябва да се запише и след подновяването,  играта продължава от този резултат.
16. 4.  Забавяне на играта                     
16. 4. 1.  При никакви обстоятелства не трябва да се забавя играта, за да се позволи на състезател да възстанови силите си или да получи съвет.
16. 4. 2.  Съдията на стола трябва да бъде единственият отсъждащ на всяко забавяне в играта.

16. 5. Съвет и напускане на корта

16. 5. 1. На състезателите се разрешава да получават съвети по време на срещата, само когато перото не е в игра (Правило 15).
16. 5. 2. С изключение на интервалите описани в Правило 16. 2,  състезателят не трябва да напуска корта по време на игра без разрешението на съдията на стола.
16. 6. Състезателят не трябва:
16. 6. 1. преднамерено да причинява забавяне или прекъсване на играта;
16. 6. 2. преднамерено да деформира или поврежда перото, за да промени неговата скорост или летеж;
16. 6. 3. да се държи грубо, невъзпитано и по обиден начин; или
16. 6. 4. да бъде виновен за лошо поведение, което не е отразено в Правилата по бадминтон.
16. 7. Съдията на стола наказва всяко нарушение посочено в Правила 16. 4, 16. 5 или 16. 6 чрез:
16. 7. 1. предупреждение към виновната страна и в същото време с дясната ръка вдига “ЖЪЛТ” картон високо над главата си;
16. 7. 2. присъждане на “Грешка” на виновната страна, при положение, че вече е предупредена и в същото време с дясната си ръка вдига “ЧЕРВЕН” картон високо над главата си; или
16. 7. 3.  при скандално поведение или повтарящи се нарушения, за които вече е присъдена “Грешка”, отсъжда “Грешка” на виновната страна и незабавно докладва на Главния съдия, който има право да дисквалифицира виновната страна от играта. При решение за дисквалификация Главния съдия подава “ЧЕРЕН” картон, който съдията на стола вдига с дясната си ръка високо над главата.

17. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ОБЖАЛВАНИЯ


17. 1. Главният съдия е този, който носи главната отговорност за всички игри на даден турнир или първенство.
17. 2. Съдията на стола, когато е назначен, е отговорен за играта, игрището и непосредственото му обкръжение. Съдията на стола трябва да докладва на Главния съдия.
17. 3. Съдията на подаването трябва да обявява грешките при подаването направени от Подаващия/Правило 9/.
17. 4. Съдията на линия трябва да отбелязва къде се е приземило перото-отвътре или отвън определената му за наблюдение линия.
17. 5. Дадено съдийско решение е окончателно по всички въпроси на даден факт за които този съдия е отговорен, освен когато по мнение на съдията на стола е извън всякакво съмнение, че съдията на линията е направил грешно отсъждане, то тогава съдията на стола променя решението на съдията на линията.
17. 6. Съдията на стола трябва:
17. 6. 1. да поддържа и привежда в сила Правилата на бадминтона  и особено да отсъжда “Грешка” или “Спорно перо”, когато има такива ситуации;
17. 6. 2. да взима решение по всяко обжалване на спорни въпроси на даден факт, ако е направено преди да е изпълнено следващото подаване;
17. 6. 3. да осигурява на състезатели и зрители информация за развоя на играта;
17. 6. 4. да определя или отстранява съдиите на линии или съдията на подаване,  консултирайки се с Главния съдия;
17. 6. 5. когато не са назначени други длъжностни лица на корта, да поеме техните задължения;  
17. 6. 6. когато назначеното длъжностно лице не е видяло дадена ситуация, да изпълни при възможност задължението на длъжностното лице или да отсъди “Спорно перо”;
17. 6. 7. да регистрира и докладва на Главния съдия всички въпроси свързани с Правило 16;
17. 6. 8. да даде на Главния съдия всички неудовлетворени жалби по въпросите само на Правилата. /Всички обжалвания трябва да бъдат направени преди изпълнението на следващото подаване или ако е в края на играта, преди обжалващата страна да напусне игрището. /

ДОПЪЛНЕНИЕ № 1
1. Където не е удобно да има стойки на страничните линии, трябва да се използват някои методи за отбелязване мястото на преминаване на страничните линии под мрежата, като за целта се използват тънки стойки или платнени ленти широки 40 мм, фиксирани на страничните линии или издигащи се вертикално върху мрежата на корта.
2. Корт може да се разчертае само за срещи единично, както е показано на фиг. 5. Задната крайна линия става също крайна линия на подаване и стойките или лентите от съответните материи трябва да се разположат на страничните линии.
3. Горният край на мрежата трябва да бъде на височина 1, 524м, от повърхността в средата на корта и на 1, 55м над страничните линии.
                                          
                                                         Фиг. 6

 

 

 Забележка: 1/ Дължината на диагонала на целия корт = 14, 366м
                   2/ Показаният корт се използва само за единични срещи 

 

**Маркировка за тестване на перата при единично игрище 

ДОПЪЛНЕНИЕ № 2
ИГРИ С ПРЕДИМСТВО
При  игрите предимство/давани на по-слаби състезатели/, се използват следните варианти на Правилата:
1. Не са позволени никакви изменения на броя на точките необходими за спечелване на гейм / т. е.  продължение на гейма, както е в Правило 7. 5,  не е разрешено /.
2. Правило 8. 1. 3 ще бъде коригирано да се чете:
“в третия гейм и в игра от един гейм, , когато едната страна достигне половината от общия брой точки необходими за спечелване на гейма /за разполовяване на гейма се взима следващото по-голямо цяло число /”.

 

ДОПЪЛНЕНИЕ № 3
ИГРИ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ГЕЙМА РАЗЛИЧНА ОТ 21 ТОЧКИ
При предварително споразумение е позволено да се играе един гейм от 21 точки или два от три гейма до 15 точки при двойки и мъже единично и два от три гейма до 11 точки при жени единично.

 

ДОПЪЛНЕНИЕ № 4
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Това допълнение описва стандартната терминология, която трябва да се използва от съдиите на стола при ръководенето и контрола на играта.
1. Обяви и представяне
1. 1. “Дами и Господа:(Ladies and Gentlemen)
1. 1. 1. от дясно. . . . /име на състезателя/, и от ляво. . . . . /име на състезателя/ ; или
        (on my right. . . . . [player name], and on my left. . . . . [player name] ); or
1. 1. 2. от дясно. . . . /имена на състезателите/, и от ляво. . . . /имена на състезателите/
        (on my right…. [player names], and on my left…. [player names]
1. 1. 3. от дясно. . . . /име на страната/клуба/, представен от. . . . /име на състезателя/и от ляво. . . . /име на страната/клуба/, представен от. . . /име на състезателя/; или
       (on my right. . . . [country/team name], represented by. . . . [player name], and on my left. . . . .  [country/team name], represented by. . . . . [player name] ); or
1. 1. 4. от дясно. . . . /име на страната/клуба/, представен от. . . . /имена на състезателите/, и от ляво. . . /име на страната/клуба/, представен от. . . . /имена на състезателите/
        (on my right…. [country/team name], represented by…. [player names], and on my left…. [country/team name], represented by…. [player names]
1. 2. 1. . . . . . . . . . . /име на състезателя/ подава ;или
       (. . . . [player name] to serve ); or
1. 2. 2. . . . . . . . . . . /име на страната/клуба/ подава ;  или
       (. . . . [country/team name] to serve )
1. 3. 1. . . . . . . . . . . /име на състезателя/ подава на . . . . . . . . /име на състезателя/
       (. . . . [player name] to serve to. . . . [player name] )
1. 3. 2. . . . . . . . . . . /име на състезателя/ на . . . . . . . . /име на състезателя/
       (. . . . [player name] to. . . . [player name] )
Изброените до тук обяви да се ползват както следва:
Състезание                           Срещи единично                    Срещи по двойки
Индивидуално:                         1. 1. 1. , 1. 2. 1. ;                            1. 1. 2. , 1. 3. 1.
Отборно                                   1. 1. 3. , 1. 2. 2. ;                            1. 1. 4. , 1. 2. 2. , 1. 3. 2.
2. Начало на игра и обява на резултата
2. 1. “Нула равни; играй”    (‘Love all;play’)
2. 2. “Смяна подаване”     (‘Service over’)
2. 3. “Интервал”        (‘Interval’)
2. 4. “Корт. . .(номер) 20 сек “.
     (‘Court. . .(number) 20 sec.)
2.5. “…точка до гейма... напр. “20 точка до гейма 6”, или “29 точка до гейма 28”
2. 6. “. . . точка до играта. . . /Пример“20 точка до играта 8” или “29 точка до играта 28”/                                                          (‘. . . match point. . . ’eg ’20 match point 8’, or ’29 match point 28’ )
2. 7. “. . . . . точка до гейма равни”/Пример “29 точка до гейма равни”/
     (‘…. game point all’ eg ’29 game point all ‘ )
2. 8. “Първият гейм се печели от. . . . . . . . . /при отборни състезания се обявява името на страната/клуба/. . . . . . . /резултат/”
     (‘First game won by. . . . . ’[in team event, use name of country/team]’. . . . ’[score] )
2. 9. ”Корт.....(номер) 2 минути почивка”    (‘Court…..(number) 2 minutes interval’)
2.10. “Втори гейм” (“Second game”)
2.11. “….точка до играта равни” (“....match point all”)
2. 12. “Вторият гейм се печели от. . . . . . . . . /при отборни състезания се обявява името на страната/клуба/. . . . . . . . . /резултат/”
      (‘Second game won by. . . . . ’[in team event, use name of country/team]’. . . . . ’[score]
2. 13. “Геймовете са един на един” (“One game all”)
2. 14. ”Финален гейм”                               (‘Final Game’)
3. Общи съобщения
3.1. “Изберете поле” (“Choose your end”)  
3.2.  “Готови ли сте?”                   (‘Are you ready?’)
3.3. “Пропуснахте перото при сервис”  (“You missed the shuttle during service”)
3.4. “Посрещащият не е готов”  (“Receiver not ready”)
3.5. “Вие се опитахте да върнете сервиса” (“You attempted the return of service”
3.6. “Не трябва да влияете на съдията на линията” (You must not influence the line judge”
3.7. “Елате тук”                                       (‘Come here’)
3.8. “Добро ли е перото?”                        (‘Is the shuttle OK?’)
3.9. “Пробвайте перото”                          (‘Test the shuttle’)
3.10. “Сменете перото”                             (‘Change the shuttle’)
3.11. “Не сменяйте перото”                       (‘Do not change the shuttle’)
3.12. “Спорно перо”                                  (‘Play a let’)
3.13. “Смяна полета”                                (‘Change ends’)
3.14. “Вие не сменихте полетата”        (“You didn’t change ends”)
3. 15. ”Вие подавахте от грешно поле”        (‘You served from the wrong service court’)
3. 16. “Вие не бяхте на ред да подавате”         (‘You served out of turn’)
3. 17. “Вие не бяхте на ред да посрещате”       (‘You received out of turn’)
3. 18. “Вие не трябва да повреждате перoтo” (‘You must not interfere with the shuttle’)
3. 19. “Перото ви докосна”                      (‘The shuttle touched you’)
3. 20. “Вие докоснахте мрежата”             (‘You touched the net’)
3. 21. “Вие стоите в грешно поле за сервиране”           (‘You are standing in the wrong service court’)
3. 22. “Вие смущавате противника”         (‘You distracted your opponent’)
3.23.  “Вашият треньор смущава противника”  (“Your coach distracted your opponent”)
3. 24. “Вие ударихте перото два пъти”     (‘You hit the shuttle twice’)
3. 25. “Вие хвърлихте перото”                   (‘You slung the shuttle’)
3. 26. “Вие навлязохте в противниковото поле”  (‘You invaded your opponent’s court’)
3. 27. “Вие попречихте на противника”        (‘You obstructed your opponent’)
3. 28.  “Отказвате ли се?”                       (‘Are you retiring?’)
3. 29. “Грешка на посрещащия”              (‘Fault - receiver’)
3. 30. “Обявена грешка на подаване”     (‘Service fault called’)
3. 31. “Забавяне на сервиса, играта трябва да бъде непрекъсната”
       (‘Service delayed, play must be continuous’)
3. 32. “Играта е прекратена”                  (’Play is suspended’)
3. 33. “. . . . . . . . /име на състезателя/ предупреждение за грубо държание”
        (‘. . . . . ’[name of player]’warning for misconduct’)
3. 34. “. . . . . . . . /име на състезателя/ “Грешка” за грубо държание”
      (‘. . . . . . . . ’[name of player]’fault for misconduct’)
3. 35. “Грешка”                                      (‘Fault’)
3. 36. “Аут”                                            (‘Out’)
3. 37. “Съдия на линия-сигнал”              (‘Line judge - signal’)
3. 38. “Съдия на подаване-сигнал”         (‘Service judge - signal’)
3. 39. “Корекция ВЪТРЕ”                         (‘Correction IN’)
3. 40. “Корекция АУТ”                             (‘Correction OUT’)
3. 41. “Избършете корта”                (‘Wipe the court’)
4. Край на играта:
4. 1. Играта се печели от. . . . . . . /име на състезател/отбор/. . . . . . . . /резултат/”
     (‘Match won by. . . . . . ’[name of player/team]’. . . . . . . ’[scores])
4. 2. “. . . . . . . . . . . . . . /име на състезател/отбор/ се отказва”
    (‘. . . . . . . . . ’[name of player/team]’retired’)
4. 3. “. . . . . . . . . . . . . . /име на състезател/отбор/ се дисквалифицира”
    (‘. . . . . . . . . . . . ’[name of player/team]’disqualified’)
5. Броене
0 - нула   [Love]          6 - шест       [Six]            12 - дванадесет       [Twelve]
1 - едно   [One]          7 - седем      [Seven]        13 - тринадесет       [Thirteen]
2  - две     [Two]         8 - осем        [Eight]         14 - четиринадесет  [Fourteen]
3 - три      [Three]      9 - девет       [Nine]          15 - петнадесет       [Fifteen]
4 - четири [Four]      10 - десет        [Ten]          16 - шестнадесет     [Sixteen]
5 - пет      [Five]       11 - единадесет[Eleven]      17 - седемнадесет   [Seventeen]

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ СЪДИИТЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1. 1. Препоръките към съдиите са издадени от Международната федерация по бадминтон с желанието да се уеднакви контрола върху играта във всички страни и в съответствие с Правилника.
1. 2.  Целта на тези Препоръки е да помогне на съдиите как да контролират играта решително и безпристрастно, без да бъдат натрапчиви, докато осигуряват спазването на Правилата. Тези препоръки дават, също така, напътствия на съдията на подаване и съдиите на линии как да изпълняват своите задължения.
1. 3. Всички съдии трябва винаги да помнят, че играта е за състезателите!

2. СЪДИИ И СЪДИЙСКИ РЕШЕНИЯ


2. 1. Съдията на стола докладва и действа под ръководството на Главния съдия/или на официалният отговорник при отсъствието на Главния съдия/.
2. 2. Съдията на подаване нормално е назначен от Главния съдия, но може да бъде сменен по искане на съдията на стола, след консултация с Главния съдия.
2. 3. Съдиите на линии нормално се назначават от Главния съдия, но съдия на линия може да бъде сменен по искане на съдията на стола, след консултация с Главния съдия.
2. 4. Съдийското решение е окончателно по всички точки на даден факт за който съдията е отговорен, освен когато по мнение на съдията на стола е извън всяко съмнение, че съдия на линия е направил очевидно грешно отсъждане, то тогава съдията на стола коригира решението на съдията на линия /Правило 17. 5 /.  Ако по мнение на съдията на стола съдията на линия трябва да бъде сменен, съдията на стола трябва да повика Главния съдия /Правило 17.6.4, Препоръка 2.3/.
2. 5. Когато някои от съдиите не е видял, съдията на стола трябва да вземе решение. В случай че не може да вземе решение, трябва да бъде отсъдено “Спорно перо” /Правило 17. 6. 6/.
2. 6. Съдията на стола е отговорен за корта и прякото му обкръжение. Правомощията на съдията на стола са в сила от влизането на корта преди началото на играта до излизането му от корта след края на играта. /Правило 17.2/

3. ПРЕПОРЪКИ КЪМ СЪДИИТЕ НА СТОЛА


3. 1. Преди началото на играта, съдията на стола трябва:
3. 1. 1. да получи протокола от Главния съдия;
3. 1. 2. да се убеди, че устройството за отчитане на резултата работи;
3. 1. 3. да види дали стойките са поставени на линиите за двойки; /Правило 1.5/
3. 1. 4. да провери височината на мрежата и се увери, че няма пролуки между краищата на мрежата и стойките3. 1. 5. да се увери дали има прието от домакините правило отнасящо се до удрянето на перото в непреодолимо препятствие от конструкцията на залата;
3. 1. 6. да се увери, че съдията на подаване и съдиите на линии знаят своите задължения и правилно са разположени около корта/фиг. 14 и фиг. 15/;
3. 1. 7. да се увери, че са осигурени достатъчно количество тествани пера , за да се избегне прекъсване на играта/Правило 3/; и

/обичайно е съдията на стола да възложи задълженията по т.3.1.2, т. 3.1.3, т.3.1.4, т.3.3.1.4 на съдията на подаването, когато той е назначен/

3. 1. 8. да провери облеклото на състезателите, дали е съобразено със съответните Правила отнасящи се до цвета, дизайна, надписите и рекламирането и да се увери, че забелязаните нарушения са коригирани. Всяко решение, че облеклото е в нарушение на Правилата /или е близо до него/, трябва да се докладва на Главния съдия или на съответното официално лице, преди играта да е започнала или, ако това е невъзможно , непосредствено след играта.
3.1.9. да проведе жребия коректно и да се увери, че печелившата страна и губещата страна упражняват правилно техния избор /Правило 6/. Отбележете избора на полетата в протокола;
3.1.10.  да отбележи при игра на двойки, имената на състезателите, започващи в десните полета за подаване. Такива бележки трябва да бъдат правени в началото на всеки гейм. (Ако по време на гейма даден състезател извърши грешка на полето за подаване, която остане незабелязана и той трябва да остане в грешно поле /Правила 12.2, 12.4/, сменете съответно и бележката);
3. 2. За да започне срещата съдията на стола трябва да я обяви, използувайки подходящата обява от следните и посочвайки надясно и наляво при съответните думи в обявата. (W, X, Y, Z са имена на играчи, а A,B,C,D имена на страните, които са представени).
Единични игри
Индивидуално състезание
“Дами и господа, от дясно ‘X, A’ и отляво ‘Y, B’. ‘X’ да сервира; нула равни; играй”
Отборно състезание
“Дами и господа, отдясно ‘A’ представлявана от ‘X’ ; и отляво ‘B’ представлявана от ‘Y’. ‘A’ да сервира; нула равни; играй”
Двойки
Индивидуално състезание

    “Дами и господа; от дясно ‘W, А’  и ‘X, B; и от ляво ‘Y, C’ и ‘Z, D’. ”X” подава на “Y”;нула-равни; играй. ”

Ако партньорите на двойки представляват една страна, обявете името на страната след обявяване и на двете имена на играчите, напр. ‘W и X, A’.

Отборно състезание

“Дами и господа; от дясно ‘A’ представлявана от ‘W’ и ‘X’; и от ляво ‘B’ представлявана от ‘Y’ и ‘Z’. ‘A’ да подава; ‘X’ на ‘Y’; нула-равни; играй. ”

Обявата “Играй” определя началото на срещата.

3. 3. По време на срещата

3.3.1. Съдията на стола трябва да:
3.3.1.1. използува стандартния речник от Приложение 4 на Правилника;
3.3.1.2. записва и обявява резултата. Винаги обявявайте първо резултата на подаващия;
3.3.1.3. по време на сервиса, ако има назначен съдия на сервиса, специално да наблюдава посрещащия. Съдията на стола също може да обявява грешка на сервиса, ако е необходимо;
3.3.1.4. ако е възможно да следи състоянието на устройството за отчитане на резултата; и
3.3.1.5. да вдига дясната си ръка над главата ако се нуждае от съдействие на Главния съдия;

3.3.2 когато състезател загуби разиграване и следователно и правото да продължи да сервира (Правила 10.3.2, 11.3.2) , обявете:                
                            “Смяна подаване”
последвано от резултата в полза на новия подаващ; ако е необходимо, посочвайки в същото време със съответната ръка към новия сервиращ и правилното поле за подаване.
3.3.3. ”ИГРАЙ” трябва да се обявява от съдията на стола само за:
3.3.3.1  да отбележи, че играта или гейма трябва да започнат, или че гейма след смяна на полетата трябва да продължи;
3.3.3.2. да отбележи, че играта трябва да се поднови след прекъсване; или
3.3.3.3. за да отбележи, че съдията на стола инструктира състезателите да подновят играта. 
3.3.4. “Грешка” трябва да се обявява от съдията на стола, когато имаме “грешка”, с изключение на следните случаи:
      3.3.4.1.  “Грешка” на подаването (Правило 9.1) обявена от съдията на подаването съгласно Правило 13.1, трябва да бъде потвърдена от съдията на стола посредством обява: “Обявена грешка подаване”; Съдията на стола трябва да обявява грешка на посрещащия, обявявайки “Грешка на посрещащия”;
3.3.4.2.  “Грешка” съгласно Правило 13.3.1, за която имаме удовлетворително отсъждане на съдията на линия (Препоръка 6.2.); и
3.3.4.3.  “Грешки” настъпили съгласно Правила 13.2.1, 13.2.2, 13.3.2 или 13.3.3, които трябва да се обявят само ако е необходимо за изясняване на състезателите или зрителите.
3.3.5. По време на всеки гейм, когато водещата страна достигне 11 точки, обявете “Смяна на подаването”, когато е необходимо, последвано от резултата веднага след като разиграването за 11-та точка е свършило, последвано от “Интервал”, независимо от аплодисментите. Това определя началото на интервала разрешен от Правило 16.2.1. По време на всеки интервал, съдията на сервиса, когато имаме назначен такъв, трябва да осигури подсушаването на корта.
3.3.6. В интервалите по време на геймовете, когато водещата страна достигне 11 точки (Правило 16.2.1), след като са изтекли 40сек., обявете:

“Корт.... 20 секунди” Повторете обявата.

По време на интервалите (Правило 16.2.1.) по време на първия и втория гейм, и в третия гейм след като играчите са сменили полетата си, всяка страна може да бъде придружена на корта от не повече от две лица. Тези лица трябва да напуснат корта, когато съдията на стола обяви “......20 секунди”.

За започване на играта след интервала, повторете резултата последвано от “Играй”.

Ако състезателите не изискват интервала съгласно Правило 16.2.1. играта в този гейм трябва да продължи без интервал.

3.3.7. Удължен гейм:
3.3.7.1.  Когато една страна достигне 20 точки, във всеки гейм, обявете 
”Точка до гейма” или “Точка до играта”, както е приложимо.
3.3.7.2. Когато резултатът стане 20-равни, последвайте съответната обява със сигнал с ръка към двете страни, показващ “Две”, напомняйки им, че страната, която първа поведе с две точки печели този гейм.
3.3.7.3. Ако страна достигне 29 точки, във всеки гейм и за всяка страна, обявете “Точка до гейма” или “Точка до играта”, както е приложимо.
3.3.7.4. Когато резултатът стане 29-равни, последвайте съответната обява със сигнал с ръка към двете страни, показващ “Едно”, напомняйки им, че който спечели следващото разиграване печели този гейм.
3.3.7.5. Обявите от Препоръки 3.3.7.1 и 3.3.7.3 трябва винаги да бъдат след резултата на подаващия и преди резултата на посрещащия.

3.3.8. В края на всеки гейм, трябва да обявите “Гейм”, веднага след като завършващото разиграване е завършило, без да се съобразявате с аплодисментите. Тази обява се смята за начало на всяка почивка (интервал) съгласно Правило 16.2.2.

След края на първия гейм обявете:
“Първият гейм се печели от. . . . . . . . /име на състезател/клуб при отборни първенства/ . . . . . . . . . . /резултат/”.

След края на втория гейм обявете:
“Вторият гейм се печели от. . . . . . . . /име на състезател/клуб при отборни първенства/. . . . . . . . . . . /резултат/”; Геймовете са един на един”.

Обявата, анонсираща резултата в края на гейма, трябва да бъде последвана от обява:
“Корт...... 2 минути почивка”.

В края на всеки гейм, съдията на подаването, когато е назначен такъв, трябва да осигури подсушаването на корта, и да постави табло “2 мин.”, когато има осигурено такова, под мрежата в центъра на корта.

Ако с гейма се печели играта, обявете:
“Играта се печели от. . . . . . . . /име на състезател/клуб при отборни първенства/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /резултат/”.

3.3.9. В почивката между първи и втори гейм, и между втория и третия гейм (Правило 16.2.2.), след като изминат 100 секунди обявете:
       “Корт. . . . . 20 секунди”.  Повторете обявата.

По време на интервалите (Правило 16.2.2.) между два гейма, всяка страна може да бъде придружена на корта от не повече от две лица. Тези лица трябва да напуснат корта, когато съдията на стола обяви “......20 секунди”.

3.3.10. В началото на втория гейм, обявете:
        “Втори гейм; нула-равни; играй”.

Ако ще се играе трети гейм, в началото на третия гейм, обявете:

“Финален гейм; нула равни; играй”

3.3.11. В третият гейм, или при среща от един гейм, обявете резултата последвано от “Интервал; Смяна полета”, когато водещият резултат достигне 11 точки (Правило 8. 1. 3.)
За подновяване на играта след интервала, резултата трябва да бъде повторен , последван от обявата “Играй”.
3.3.12. След края на играта незабавно дайте попълнения протокол на Главния съдия.

3.4. Обяви на линиите.

3.4.1. Съдията на стола трябва винаги да поглежда съдията на линията, когато перото се приземи близо до линията, и винаги когато перото падне вън, независимо колко далече. Съдията на линията е единствено и изцяло отговорен за решението, освен в случая на Препоръка 3.4.2. по-долу.
3.4.2. Ако, по мнение на съдията на стола, е извън всякакво съмнение, че съдия на линия е направил явно грешно отсъждане, съдията на стола трябва да обяви:
3.4.2.1. “Корекция, Вътре” ако перото е паднало “вътре”; или
3.4.2.2. “Корекция, АУТ”, ако перото е паднало “аут”.
3.4.3. При отсъствие на съдия на линията или ако съдията на линията не е видял, съдията на стола трябва веднага да обяви:
3.4.3.1. “АУТ” преди да обяви резултата, когато перото пада вън от линията; или
3.4.3.2. резултата, когато перото пада вътре; или
3.4.3.3. “СПОРНО”, когато съдията на стола също не е видял.

3.5. По време на игра посочените по-долу ситуации трябва да бъдат наблюдавани и отразявани, както следва.

3.5.1. Състезател, който хвърля ракета в корта на противника или се плъзга под мрежата  / и който също от това място пречи или смущава противника/, трябва да бъде санкциониран съгласно Правила 13. 4. 2 или съответно 13. 4. 3.
3.5.2. Перо, влизащо от съседен корт, не трябва автоматично да бъде считано за “спорно перо”. “Спорно перо” не трябва да се обявява ако по мнение на съдията на стола, такова навлизане:
3.5.2.1. е останало незабелязано от играчите; или
3.5.2.2. не е попречило или смутило играчите.
3.5.3. . Когато състезател вика на партньора си в момент на удар по перото, това не трябва да се счита като смущаване на противника. Викове “не удряй”,  “грешка” и други подобни трябва да се считат за смущаващи. (Правило 13.4.5.)
3.5.4.Напускане на корта от състезателите.
3.5.4.1. Не разрешавайте на състезателите да напускат корта без разрешение на съдията на стола (Правило 16.5.2.)
3.5.4.2. На състезателите е разрешено да напускат корта, за да пият вода, само по време на интервалите (Правило 16.2). Ако играта не се забавя на играчите може да бъде разрешено да избършат ръцете си. Ако корта се нуждае от подсушаване, състезателите трябва да бъдат в корта преди подсушаването да е свършило.
3.5.4.3. На всяка нарушаваща страна може да бъде напомнено, че за напускане на корта се иска разрешение от съдията на стола. (Правило 16.5.2.) Ако е необходимо се прилага Правило 16.7. Обаче, смяна на ракетата до корта, по време на разиграване, е разрешено.

3.5.5. Закъснения и прекъсвания.

Не разрешавайте на състезателите преднамерено да причиняват забавяне или прекъсване на играта (Правило 16.4). Всяко безпричинно разхождане в корта трябва да бъде предотвратявано. Ако е необходимо се прилага Правило 16.7.

3.5.6. Треньорски указания извън корта.
3.5.6.1.  Треньорските указания извън корта (Правило 16.5.1.) във всякаква форма, когато перото е в игра, не трябва да бъдат допускани.
3.5.6.2.  Уверете се, че:
·Bреньорите седят на определените за това столове и не стоят край корта по време на разиграванията, освен по време на разрешените интервали (Правило 16.2);
·=яма смущаване или прекъсване на играта от кой да е от треньорите.
3.5.6.3.Ако по мнение на съдията на стола, играта е нарушена или играч на противниковата страна е смутен от треньор, трябва да бъде отсъдено “спорно перо”. Главният съдия трябва веднага да бъде извикан. Той трябва да направи предупреждение на треньора извършил нарушението.
3.5.6.4.Ако има повторение на такъв инцидент, Главният съдия може да нареди треньора да бъде изведен от игралното поле, ако е необходимо.
3.5.7. Смяна на перо.
3.5.7.1. Смяната на перото по време на игра трябва да бъде коректно. Когато играчите желаят да сменят перото, съдията на стола трябва да разреши смяна само ако е убеден, че перото не е в добро състояние.
3.5.7.2. Перо с нарушена скорост или полет трябва да бъде сменено и Правило 16.7 да бъде приложено при необходимост.

3.5.8. Контузия или неразположение по време на среща.

3.5.8.1. Контузия или заболяване по време на игра трябва да се преценява внимателно и гъвкаво. Съдията на стола трябва да определи  колкото се може по-бързо сериозността на проблема.
3.5.8.2. Нормално в корта могат да везат само лекарят на състезанието, Главния съдия и треньора на контузения състезател. Лекарят трябва да прегледа състезателя и да го посъветва относно сериозността на контузията или неразположението. Ако има кървене, играта трябва да бъде забавена докато кървенето бъде спряно или раната превързана.
3.5.8.3. Главният съдия трябва да съветва съдията на стола за времето, което може да е необходимо на състезателя, за да поднови игра. Съдията на стола трябва да отчита изтеклото време.
3.5.8.4. Съдията на стола не трябва да допуска противниковата страна да бъде поставена в неизгодно положение. Правила 16.4, 16.5, 16.6.1 и 16.7 трябва съответно да бъдат приложени.
3.5.8.5.  В подходящ момент, при контузия, болест или друга неотменима пречка, попитайте съответно състезателя:
         “Отказвате ли се?”
и ако отговорът е утвърдителен, обявете:
         “. . . . /име на състезателя/клуба, съответно/ се отказва, играта се печели от. . . . . . . . . . /име на състезателя/клуба, съответно/. . . . . . . . . . . . . /резултат/”.

3. 6. Прекъсване на играта
Ако се налага прекъсване на играта, обявете:
         “Прекъсване на играта”
и запишете в протокола резултата, подаващия, посрещащия, точното поле на подаване и страните.
Когато играта се поднови, отбележете продължителността на прекъсването, уверете се, че играчите са заели правилни позиции и обявете:
         “Готови ли сте?”, 
обявете резултата и
         “Играй”.

3.7. Лошо поведение

 

 

3. 7.1. Запишете и докладвайте на Главния съдия всички случаи на лошо поведение и взетите мерки.
3. 7. 2. Лошо поведение между геймовете се третира като лошо поведение по време на игра. Съдията на стола обявява решението си при започването на следващия гейм. Съответната обява от Препоръка 3.3.10. трябва да бъде последвана от една от подходящите обяви съответно от Препоръки 3.7.3. до 3.7.5. След което обявете “Смяна подаване”, когато е необходимо, последвано от резултата.
3. 7. 3. Когато съдията на стола трябва да отбележи нарушение на Правило 16.4, 16.5 или 16.6 отсъждайки предупреждение на виновната страна / Правило 16.7.1.1/,  той казва: “Елате тук” на провинилият се състезател и обявява:
        “. . . . . . . . . . . . /име на състезателя/, предупреждение за лошо поведение”
и в същото време вдига с дясната си ръка високо над главата Жълт картон .
3.7.4. Когато съдията на стола трябва да отбележи нарушение на Правило 16. 4, 16. 5 или 16. 6 отсъждайки предупреждение на виновната страна, която вече е била предупредена/Правило 16.7.1. 2/, той казва:”Елате тук” на провинилият се състезател и обявява:
       “. . . . . . . . . /име на състезателя/, грешка за лошо поведение”
и в същото време вдига с дясната си ръка високо над главата Червен картон.
3.7.5. Когато съдията на стола трябва да отбележи скандално или повтарящо се нарушение на Правило 16. 4, 16. 5 или 16. 6 или нарушение на Правило 16.2, отсъждайки “Грешка” на виновната страна /Правило 16. 7. 2/ и докладвайки незабавно виновната страна на Главния съдия със становище за дисквалификация, то той обявява “Елате тук” на нарушителя и обявява:
        “. . . . . . /име на състезателя/, грешка за лошо поведение”
в същото време вдигайки с дясната си ръка високо над главата Червен картон, и извиквайки Главния съдия.
3.7.6. Когато Главният съдия реши да дисквалифицира виновната страна, подава на съдията на стола Черен картон. Съдията на стола обявява “Елате тук” на виновния състезател и обявява:
         “. . . . . . /име на състезателя/, дисквалифициран за лошо поведение”
като в същото време вдига високо дясната ръка, държейки Черен картон.

4. ОБЩИ СЪВЕТИ КЪМ СЪДИИТЕ НА СТОЛА


В този раздел са описани общи препоръки, които трябва да се спазват от съдиите на стола.

    4. 1. Познавайте и разбирайте Правилата по бадминтон.
    4. 2. Обявявайте незабавно и с авторитет, но ако направите грешка, признайте я, извинете се и я коригирайте.
   4. 3. Всички обяви и съобщаването на резултата трябва да се изговарят отчетливо и достатъчно високо, за да се чуят ясно от състезателите и зрителите.
   4. 4. Когато се съмнявате дали е настъпило нарушение на Правилата , не трябва да обявявате “Грешка”, а да оставите играта да продължи.
   4. 5. Никога не питайте зрителите, нито пък се влияйте от тях или от техните забележки.
   4. 6. Мотивирайте останалия съдийски състав на корта, посредством дискретно утвърждаване на решенията на съдиите на линии и създавайки  работни взаимоотношения с тях.

5.  ИНСТРУКЦИИ КЪМ СЪДИИТЕ НА ПОДАВАНЕ

5. 1. Съдията на подаване трябва да седи на нисък стол до стойката, за предпочитане срещу съдията на стола.
5. 2. Съдията на подаването е отговорен да отсъди дали подаващия изпълнява правилно подаването.(Правило 9.1.) Ако подаването е неправилно, обявява високо “Грешка” и използва възприетия сигнал с ръка за да отбележи точно вида на нарушението.
5. 3. Възприетите и утвърдени сигнали с ръка са:
Правило 9. 1. 1: Никоя страна не трябва да причинява неоправдано забавяне на изпълнението на сервиса, след като подаващият и посрещащия са готови за сервиса.
Правило 9.1.7. След като състезателите са готови за сервиса, първото движение на главата на ракетата на сервиращия напред е начало на сервиса. Движението на ракетата трябва да продължи напред.


Правила 9.1.2 и 9.1.3. Някое от стъпалата не докосва полето за подаване или нямаме неподвижна част от него в момента на изпълнение на сервиса.

Правило 9.1.4. Първоначалната точка на контакт между ракетата и перото не е върху основата на главичката на перото.

 


Правило 9.1.5. В момента на удара с ракетата , при изпълнение на подаването, цялото перо трябва да бъде под нивото на кръста на подаващия състезател.


Правило 9.1.6. В момента на удара върху перото стъблото на ракетата на подаващия състезател не сочи надолу.

 

 


5. 4. Съдията на стола може да се споразумее със съдията на подаването, да поеме някои допълнителни задължения, при условие че състезателите са уведомени.

 

6. ИНСТРУКЦИИ КЪМ СЪДИИТЕ НА ЛИНИИ

 

6. 1. Съдиите на линии седят на столове по продължение на линията, която наблюдават в края и от страни на корта, и за предпочитане на противоположната страна на съдията на стола/вж. фигурите /
6. 2. Съдията на линия е изцяло отговорен за поверената/ните/ линия/и/, освен когато съдията на стола промени решението му, ако по мнение на съдията на стола е извън всякакво съмнение, че съдията на линия е направил явно грешно отсъждане.
6.2.1.  Ако перото се приземи извън корта, независимо колко далеч, обявете незабавно “Аут”, с ясен глас и достатъчно високо за да бъдете чути от съдията, състезателите и зрителите;в същото време сигнализирайте, като изпънете хоризонтално двете си ръце в страни така, че съдията на стола да може ясно да види/фиг. 16/.
6.2.2. Ако перото се приземи вътре в корта, съдията на линия не трябва да произнася нищо, а само да посочи към линията с изпъната дясна ръка/фиг. 17/.
6.3. Ако съдията на линия не види перото, трябва незабавно да уведоми съдията на стола, като покрие очите си с двете си длани/фиг. 18/.
6.4. Не обявявайте и не сигнализирайте докато перото не докосне повърхността на корта.
6.5. Обявите трябва винаги да се правят и да не се изчаква решението на съдията на стола.
6.6. Одобрените сигнали са:

 

 

 

ПЕРОТО Е ВЪН ОТ КОРТА
Ако перото се приземи извън корта, без значение колко далеч, обявете “Аут” незабавно с ясен глас, достатъчно високо за да бъдете чути и в същото време сигнализирайте, като изпънете двете си ръце хоризонтално в страни, така че съдията на стола да може ясно да види.

 

 

ПЕРОТО Е ВЪТРЕ В КОРТА
Ако перото се приземи вътре в корта, не казвайте нищо, а само посочете към линията с изпъната дясна ръка.

 

 

АКО НЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ
Ако не може да видите перото, незабавно уведомете съдията на стола, като покриете очите си с двете си длани.

 

Коментари  

+1 # Виктория 10-10-2016 18:24
Тези нови знания ще ми помогнат за турнира.Много благодаря! :-) :-) :-) :-)
Отговор | Цитиране | Цитиране

Добавете коментар


Защитен код
Обнови