zalata

Н А Р Е Д Б Аза провеждане на държавните първенства итурнири за национални купи по бадминтон през 2014 годинаСофия 2014 годинаІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ.   Държавните първенства и турнири за националните купи се утвърждават и ръководят от БФ Бадминтон и имат за цел:   - Да способствуват за повишаване и проверка нивото на българските състезатели по бадминтон, както и да спомагат за подготовката на резерви и попълнения на националните отбори;   - Да мобилизират силите на

София 2007БФБАДМИНТОНОПРЕДЕЛЕНИЯ:Състезател                  Лице играещо бадминтон.Игра                             Основното състезание по бадминтон между