newzal sm


badmin-veterani

Групи

Програма

Държавно лично първенство по бадминтон за ветерани 28-29.11.2015 година  
събота 28 ноември 2015      
Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com  
Time Event Court Team 1 Team 2
съб 28.11.2015 г. 09:30 МД І група 1 корт Асен Кочев+Борислав Кочев (Пазарджик) Димитър Дечков+Пламен Стаматов (Нова Загора/Русе)
съб 28.11.2015 г. 09:30 МД І група 2 корт Господин Беремски+Тодор Табаков (Стара Загора) Румен Николов+Тодор Тодоров (Пазарджик)
съб 28.11.2015 г. 09:30 МД ІІ група 3 корт Антон Димов+Кирил Георгиев (Стара Загора/Кърджали) Спас Дамянов+Тихомир Милев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 09:30 МД ІІ група 4 корт Венцислав Христакиев+Красимир Генов (Стара Загора) Петър Гицов+Радостин Желев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 10:00 МД ІV група 1 корт Делчо Колев+Христо Михалев (Стара Загора) Кръстьо Евтимов+Стойко Минев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 10:00 МД ІV група 2 корт Динко Михайлов+Кольо Пейчев (Стара Загора) Иван Тонев+Петър Георгиев (Варна)
съб 28.11.2015 г. 10:00 МД ІІІ група 3 корт Антони Казлачев+Светослав Мавродиев (Стара Загора) Светлин Танев+Свилен Илков (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 10:00 МД ІІІ група 4 корт Добри Василев+Иван Парушев (Стара Загора) Иван Колешев+Марин Ангелов (Хасково/Кърджали)
съб 28.11.2015 г. 10:30 МД І група 1 корт Господин Беремски+Тодор Табаков (Стара Загора) Димитър Дечков+Пламен Стаматов (Нова Загора/Русе)
съб 28.11.2015 г. 10:30 МД І група 2 корт Пламен Михалев+Тихомир Киров (Стара Загора) Асен Кочев+Борислав Кочев (Пазарджик)
съб 28.11.2015 г. 10:30 МД ІІ група 3 корт Венцислав Христакиев+Красимир Генов (Стара Загора) Спас Дамянов+Тихомир Милев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 10:30 МД ІІ група 4 корт Александър Малинов+Живко Димитров (София) Антон Димов+Кирил Георгиев (Стара Загора/Кърджали)
съб 28.11.2015 г. 11:00 МД ІV група 1 корт Иван Тонев+Петър Георгиев (Варна) Кръстьо Евтимов+Стойко Минев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 11:00 МД ІV група 2 корт Делчо Колев+Христо Михалев (Стара Загора) Динко Михайлов+Кольо Пейчев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 11:00 МД ІІІ група 3 корт Иван Колешев+Марин Ангелов (Хасково/Кърджали) Светлин Танев+Свилен Илков (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 11:00 МД ІІІ група 4 корт Антони Казлачев+Светослав Мавродиев (Стара Загора) Добри Василев+Иван Парушев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 11:30 МД І група 1 корт Румен Николов+Тодор Тодоров (Пазарджик) Димитър Дечков+Пламен Стаматов (Нова Загора/Русе)
съб 28.11.2015 г. 11:30 МД І група 2 корт Пламен Михалев+Тихомир Киров (Стара Загора) Господин Беремски+Тодор Табаков (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 11:30 МД ІІ група 3 корт Петър Гицов+Радостин Желев (Стара Загора) Спас Дамянов+Тихомир Милев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 11:30 МД ІІ група 4 корт Александър Малинов+Живко Димитров (София) Венцислав Христакиев+Красимир Генов (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 12:00 МД ІV група 1 корт Динко Михайлов+Кольо Пейчев (Стара Загора) Кръстьо Евтимов+Стойко Минев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 12:00 МД ІV група 2 корт Делчо Колев+Христо Михалев (Стара Загора) Иван Тонев+Петър Георгиев (Варна)
съб 28.11.2015 г. 12:00 ЖД І група 3 корт Андриана Момерова+Богдана Николаева (Хасково) Нася Иванова+Петя Георгиева (Стара Загора/Хасково)
съб 28.11.2015 г. 12:00 ЖД І група 4 корт Евдокия Тинкова+Калинка Михайлова (Стара Загора) Ива Арапкюлиева+Каролина Зографова (София)
съб 28.11.2015 г. 12:30 МД І група 1 корт Пламен Михалев+Тихомир Киров (Стара Загора) Румен Николов+Тодор Тодоров (Пазарджик)
съб 28.11.2015 г. 12:30 МД І група 2 корт Асен Кочев+Борислав Кочев (Пазарджик) Господин Беремски+Тодор Табаков (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 12:30 МД ІІ група 3 корт Александър Малинов+Живко Димитров (София) Петър Гицов+Радостин Желев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 12:30 МД ІІ група 4 корт Антон Димов+Кирил Георгиев (Стара Загора/Кърджали) Венцислав Христакиев+Красимир Генов (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 13:00 МД ІІІ група 1 корт Добри Василев+Иван Парушев (Стара Загора) Светлин Танев+Свилен Илков (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 13:00 МД ІІІ група 2 корт Антони Казлачев+Светослав Мавродиев (Стара Загора) Иван Колешев+Марин Ангелов (Хасково/Кърджали)
съб 28.11.2015 г. 13:00 ЖД І група 3 корт Ива Арапкюлиева+Каролина Зографова (София) Нася Иванова+Петя Георгиева (Стара Загора/Хасково)
съб 28.11.2015 г. 13:00 ЖД І група 4 корт Андриана Момерова+Богдана Николаева (Хасково) Евдокия Тинкова+Калинка Михайлова (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 13:30 МД І група 1 корт Пламен Михалев+Тихомир Киров (Стара Загора) Димитър Дечков+Пламен Стаматов (Нова Загора/Русе)
съб 28.11.2015 г. 13:30 МД І група 2 корт Асен Кочев+Борислав Кочев (Пазарджик) Румен Николов+Тодор Тодоров (Пазарджик)
съб 28.11.2015 г. 13:30 МД ІІ група 3 корт Александър Малинов+Живко Димитров (София) Спас Дамянов+Тихомир Милев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 13:30 МД ІІ група 4 корт Антон Димов+Кирил Георгиев (Стара Загора/Кърджали) Петър Гицов+Радостин Желев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 14:00 ЖД І група 1 корт Евдокия Тинкова+Калинка Михайлова (Стара Загора) Нася Иванова+Петя Георгиева (Стара Загора/Хасково)
съб 28.11.2015 г. 14:00 ЖД І група 2 корт Андриана Момерова+Богдана Николаева (Хасково) Ива Арапкюлиева+Каролина Зографова (София)
съб 28.11.2015 г. 14:00 МЕ ІІІ група - Group A 3 корт Атанас Панчев (Стара Загора) Иван Колешев (Хасково)
съб 28.11.2015 г. 14:00 МЕ ІІІ група - Group B 4 корт Кирил Костов (Стара Загора) Иван Тонев (Варна)
съб 28.11.2015 г. 14:30 МЕ І група - Group A 1 корт Господин Беремски (Стара Загора) Любомир Славов (Кърджали)
съб 28.11.2015 г. 14:30 МЕ І група - Group B 2 корт Венцислав Христакиев (Стара Загора) Асен Кочев (Пазарджик)
съб 28.11.2015 г. 14:30 МЕ ІV група 3 корт Делчо Колев (Стара Загора) Петър Георгиев (Варна)
съб 28.11.2015 г. 14:30 МЕ ІІ група 4 корт Антон Димов (Стара Загора) Кирил Георгиев (Кърджали)
съб 28.11.2015 г. 15:00 ЖЕ І група 1 корт Ива Арапкюлиева (София) Петя Георгиева (Хасково)
съб 28.11.2015 г. 15:00 ЖЕ І група 2 корт Калинка Михайлова (Стара Загора) Нася Иванова (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 15:00 МЕ ІІІ група - Group A 3 корт Антони Казлачев (Стара Загора) Атанас Панчев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 15:00 МЕ ІІІ група - Group B 4 корт Светослав Мавродиев (Стара Загора) Кирил Костов (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 15:30 МЕ І група - Group A 1 корт Тихомир Киров (Стара Загора) Господин Беремски (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 15:30 МЕ І група - Group B 2 корт Пламен Михалев (Стара Загора) Венцислав Христакиев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 15:30 МЕ ІV група 3 корт Христо Михалев (Стара Загора) Делчо Колев (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 15:30 МЕ ІІ група 4 корт Александър Малинов (София) Антон Димов (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 16:00 ЖЕ І група 1 корт Нася Иванова (Стара Загора) Петя Георгиева (Хасково)
съб 28.11.2015 г. 16:00 ЖЕ І група 2 корт Ива Арапкюлиева (София) Калинка Михайлова (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 16:00 МЕ ІІІ група - Group A 3 корт Антони Казлачев (Стара Загора) Иван Колешев (Хасково)
съб 28.11.2015 г. 16:00 МЕ ІІІ група - Group B 4 корт Светослав Мавродиев (Стара Загора) Иван Тонев (Варна)
съб 28.11.2015 г. 16:30 МЕ І група - Group A 1 корт Тихомир Киров (Стара Загора) Любомир Славов (Кърджали)
съб 28.11.2015 г. 16:30 МЕ І група - Group B 2 корт Пламен Михалев (Стара Загора) Асен Кочев (Пазарджик)
съб 28.11.2015 г. 16:30 МЕ ІV група 3 корт Христо Михалев (Стара Загора) Петър Георгиев (Варна)
съб 28.11.2015 г. 16:30 МЕ ІІ група 4 корт Александър Малинов (София) Кирил Георгиев (Кърджали)
съб 28.11.2015 г. 17:00 ЖЕ І група 1 корт Калинка Михайлова (Стара Загора) Петя Георгиева (Хасково)
съб 28.11.2015 г. 17:00 ЖЕ І група 2 корт Ива Арапкюлиева (София) Нася Иванова (Стара Загора)
съб 28.11.2015 г. 17:00 МЕ ІІІ група 3 корт Group A #1 Group B #2
съб 28.11.2015 г. 17:00 МЕ ІІІ група 4 корт Group A #2 Group B #1
съб 28.11.2015 г. 17:30 МЕ І група 1 корт Group A #1 Group B #2
съб 28.11.2015 г. 17:30 МЕ І група 2 корт Group A #2 Group B #1
съб 28.11.2015 г. 18:00 МЕ ІІІ група 2 корт Winner #1 - съб 28.11.2015 г. 17:00 Winner #2 - съб 28.11.2015 г. 17:00
съб 28.11.2015 г. 18:30 МЕ І група 1 корт Winner #1 - съб 28.11.2015 г. 17:30 Winner #2 - съб 28.11.2015 г. 17:30

 

Държавно лично първенство по бадминтон за ветерани 28-29.11.2015 година  
неделя 29 ноември 2015      
Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com  
Time Event Court Team 1 Team 2
нед 29.11.2015 г. 10:00 См. Д ІІ група 1 корт Венцислав Христакиев+Андриана Момерова (Стара Загора/Хасково) Светослав Мавродиев+Калинка Михайлова (Стара Загора)
нед 29.11.2015 г. 10:00 См. Д ІІ група 2 корт Иван Колешев+Богдана Николаева (Хасково) Динко Михайлов+Евдокия Тинкова (Стара Загора)
нед 29.11.2015 г. 10:00 См.Д І група 3 корт Александър Малинов+Ива Арапкюлиева (София) Пламен Михалев+Петя Георгиева (Стара Загора/Хасково)
нед 29.11.2015 г. 10:00 См.Д І група 4 корт Господин Беремски+Нася Иванова (Стара Загора) Пламен Стаматов+Каролина Зографова (Русе/София)
нед 29.11.2015 г. 11:00 См. Д ІІ група 1 корт Динко Михайлов+Евдокия Тинкова (Стара Загора) Светослав Мавродиев+Калинка Михайлова (Стара Загора)
нед 29.11.2015 г. 11:00 См. Д ІІ група 2 корт Венцислав Христакиев+Андриана Момерова (Стара Загора/Хасково) Иван Колешев+Богдана Николаева (Хасково)
нед 29.11.2015 г. 11:00 См.Д І група 3 корт Пламен Стаматов+Каролина Зографова (Русе/София) Пламен Михалев+Петя Георгиева (Стара Загора/Хасково)
нед 29.11.2015 г. 11:00 См.Д І група 4 корт Александър Малинов+Ива Арапкюлиева (София) Господин Беремски+Нася Иванова (Стара Загора)
нед 29.11.2015 г. 12:00 См. Д ІІ група 1 корт Иван Колешев+Богдана Николаева (Хасково) Светослав Мавродиев+Калинка Михайлова (Стара Загора)
нед 29.11.2015 г. 12:00 См. Д ІІ група 2 корт Венцислав Христакиев+Андриана Момерова (Стара Загора/Хасково) Динко Михайлов+Евдокия Тинкова (Стара Загора)
нед 29.11.2015 г. 12:00 См.Д І група 3 корт Господин Беремски+Нася Иванова (Стара Загора) Пламен Михалев+Петя Георгиева (Стара Загора/Хасково)
нед 29.11.2015 г. 12:00 См.Д І група 4 корт Александър Малинов+Ива Арапкюлиева (София) Пламен Стаматов+Каролина Зографова (Русе/София)

Добавете коментар


Защитен код
Обнови